Ліокумович Тимофій Борисович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ліокумович Тимофій Борисович

ЛІОКУМО́ВИЧ Тимофій Борисович (Ліякумовіч Цімафей Барысавіч; 11. 07. 1936, с. Озаричі, нині смт Гомел. обл., Білорусь) – білоруський літературознавець, письменник, перекладач. Д-р філол. н. (1993), проф. (1992). 1-а премія Міжнар. літ. конкурсу г. «Голас Радзiмы» для білорусів зарубіжжя «Спадкоємці Скорини» у номінації «Про­за» (2005). Дебютував як поет 1955 у г. «Заря». Закін. Смолен. пед. ін-т (РФ, 1962). Учителював 1961–65; від 1975 – у Брест. пед. ін-ті (Білорусь): 1980–98 – зав. каф. рос. і зарубіж. літ-ри. Від 1998 живе у м. Чикаґо (шт. Іллінойс, США), де для г. «Земляки» готує сторінку «Беларускія зарніцы». Наук. дослідж.: проблеми взаємозв’язків білорус. літ-ри з рос., укр. та літ-рами ін. народів; питання поет. перекладу; творчість рос. та білорус. письменників 19–20 ст.; євр. літ-ра Білорусі мовою їдиш. Автор розділів у зб. «Мастерство перевода» (Москва, 1981), «На­­рысы па гiсторыi беларуска-рус­кiх лiтаратурных сувязей» (Мінск, 1994, т. 2, 3), «Мастацкі вобраз: генезіс, эвалюцыя, сучасны стан» (2001), «Беларуска-польска-ўкра­інскае філалагічнае памежжа: гісторыя, сучасны стан, будучыня» (2004; обидва – Брест); низки статей у вид. «Янка Купала: Энцы­клапедычны даведнік» (Мінск, 1986), «Энцыклапедыя літарату­ры і мастацтва Беларусі» (Мінск, 1984–87, т. 1–5), УЛЕ. Підготував навч. посібники «Русская литература ХХ века. 1895–1917» (1993, співавт.), «Гоголевская исповедь и проповедь России» (1996; обидва – Брест).

Пр.: Потомки А. С. Пушкина в Белоруссии. Минск, 1991; 1999; Поэзия Янки Купалы и русская литература: Многогранность творчес. взаимосвязей. Брест, 1996. Ч. 1. 1998. Ч. 2; З невычэрпных крыніц Кабзара (Тарас Шаўчэнка ў твор­чым лёсе пачынальніка ўбеларускай літаратуры) // Т. Шевченко і нар. культура: Зб. пр. Міжнар. 35-ї шевченків. конф. Черкаси, 20–22 квіт. 2004. Чк., 2004. Кн. 2; Белорусские сполохи: Пе­­реводы. Чикаго, 2007; Прописаны в сердце: Путевые заметки. Чикаго, 2008; Настальгія: Навелы і апавяданні. Мінск, 2009.

Літ.: Служение Ее Величеству Лите­ратуре = Служэнне Яе Вялікасці Літара­туры: жизнен. и творчес. путь Т. Лио­­ку­мовича. Минск, 2011.

Г. П. Півторак

Стаття оновлена: 2016