Ліонс Жак-Луї - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ліонс Жак-Луї

ЛІО́НС Жак-Луї (Lions Jacques Louis; 03. 05. 1928, м. Ґрас, Франція – 17. 05. 2001, Париж) – французький математик, кібернетик. Чл. багатьох АН, зокрема Париз. (1973), Бразил. (1979), Бельгій. (1986), Арґентин. (1994), США (1996), Іспан., Португал. (обидві – 1997), Амер. АН і мист-в (1986). Іноз. чл. РАН (1982), НАНУ (1991), Корей. АН і технологій (1997), Китай. АН (1998). Лау­реат низки міжнар. премій, зокрема ім. Дж. фон Неймана (1986) та Ж. Лаґранжа (1999). Закін. Вищу нормал. школу в Па­­рижі (1950). У 1954–62 – проф. Ун-ту в м. Нансі (Франція); 1962–73 – проф. Париз. ун-ту; 1973–98 – проф. Коледжу де Франс; водночас 1966–86 – проф. Політех. школи; 1980–84 – президент НДІ інформатики та автоматики; 1984–92 – президент Нац. центру косміч. дослідж. (усі – Париж); 1996–98 – президент Париз. АН. Осн. наук. діяльність присвячена теорії ліній. і неліній. диференціал. рівнянь з частин. похідними та кра­йовим задачами для них; теорії інтеграл. і функціонал. рівнянь; варіац. численню; інтерполяції функціонал. просторів; теорії конт­ролю розподілених систем; ма­тем., чисел. та комп’ютер. моделюванню; теорії керування; питанням глобал. кліматології та локал. проблемам довкілля; косміч. дослідженням. Укр. математики у своїх дослідж. широко використовують книгу Л. і Е. Мадженеса «Неоднородные граничные задачи и их приложения» (пер. с франц., Мос­ква, 1971).

Пр.: Problemes aux limites non ho­­mo­­genes et Applications. Paris, 1968 (спів­авт.); Perturbations singulieres dans les problemes aux limites et en Controle optimal. New York, 1973; Asymptotic Ana­lysis for Periodic Structures. Amsterdam, 1978 (спів­авт.); Modelling, Analysis and Control of Thin Plates. Paris, 1988 (спів­авт.); Models for the coupled atmos­phe­re and ocean // Computational Mecha­nics Advances. 1993. Vol. 1, № 1 (спів­авт.); Parallel decomposition of control problems for Navier-Stokes equations. Berkeley, 1998 (спів­авт.); Domain decom­position methods for CAD // C.R.A.S. 1999. Vol. 328, serie 1 (спів­авт.).

Літ.: Математики. Механики.

В. І. Горбачук

Стаття оновлена: 2016