Ліпатов Юрій Сергійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ліпатов Юрій Сергійович

ЛІПА́ТОВ Юрій Сергійович (10. 07. 1927, м. Іваново-Вознесенськ, нині Іва­ново, РФ – 31. 08. 2007, Київ) – фізико-хімік. Син акад. АН Білорус. РСР С. Ліпатова, чоловік Т. Ліпатової. Д-р хім. н. (1963), проф. (1964), акад. НАНУ (1973). Засл. діяч н. і т. України (1990). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1981). Премії ім. Л. Писаржевського АН УРСР (1980), ім. А. Кіпріанова НАНУ (1998). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (1998). Закін. Моск. нафт. ін-т (1949). Працював у Центр. ін-ті авіац. палив і мастил (1949–51) та у Фіз.-хім. ін-ті (1951–59) Мін-ва хім. пром-сті СРСР (обидва – Москва); 1959–64 – в Ін-ті заг. і неорган. хімії АН Білорус. РСР (Мінськ): від 1960 – зав. лаб. армов. пластиків та водночас – заст. дир. з наук. роботи; відтоді – в Ін-ті хімії високомолекуляр. сполук НАНУ (Київ): 1965–85 – дир., 1965–2005 – зав. відділу фізико-хімії полімерів. Осн. наук. дослідж. у галузі високомолекуляр. сполук – вирішення фун­дам. проблем хімії та фізико-хімії полімерів і багатокомпонент. полімер. систем. За цим напрямом створив та очолив наук. школу, яка здобула міжнар. визнання. Брав участь у на­пи­санні 2-том. колектив. монографії «Физико-химия много­ком­по­нентных полимерных сис­тем» (К., 1986). За його ред. вий­шов 3-том. «Справочник по физической химии полимеров» (К., 1984).

Пр.: Физико-химия наполненных по­лимеров. К., 1967; Структура и свойства полиуретанов. К., 1970 (спів­авт.); Справочник по химии полимеров. К., 1971 (спів­авт.); Адсорбация полимеров. К., 1972 (спів­авт.; англ. мовою – Нью-Йорк; Торонто, 1974); Світ молекул-велетнів. К., 1972 (спів­авт.); Обращен­ная газовая хроматография в термодинамике полимеров. К., 1976 (спів­авт.); Физическая химия наполненных полимеров. К., 1977 (англ. мовою – Шревсбері, 1979); Межфазные явления в полимерах. К., 1980; Коллоидная химия полимеров. К., 1984 (англ. мовою – Амстердам, 1988); Будущее полимерных композиций. К., 1984; Термодинамика растворов и смесей полимеров. К., 1984 (спів­авт.); Фазовое состояние растворов и смесей по­­ли­меров: Справоч. К., 1987 (спів­авт.); Физико-химические основы наполнения полимеров. Москва, 1991; Poly­mer Reinforcement. Toronto, 1994; Thermo­dynamics of Polymer Blends. Lancaster-Basel, 1997 (спів­авт.); Phase-Separa­ted Interpenetrating Polymer Networks. Dne­propetrovsk, 2001; Phase-Separated Inter­penetrating Polymer Networks // Advan­ces in Polymer Science. 2007. Vol. 208 (спів­авт.).

Літ.: К 60-летию Юрия Сергеевича Липатова // Журн. Всесоюз. хим. об-ва им. Д. Менделеева. 1987. № 34; Кер­ча Ю. Справа всього життя // Вісн. НАНУ. 2002. № 7; Юрій Сергійович Ліпатов: Біобібліогр. покажч. К., 2007; Інститут хімії високомолекулярних спо­лук. К., 2008.

А. М. Дякова

Статтю оновлено: 2016