Ліпатов Тетяна Есперівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ліпатов Тетяна Есперівна


Ліпатов Тетяна Есперівна

ЛІПА́ТОВА Тетяна Есперівна (23. 04. 1924, Москва) – хімік. Дружина Ю. Ліпатова. Д-р хім. н. (1968), проф. (1969). Премія ім. Л. Писаржев­ського АН УРСР (1974). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1982). Закін. Моск. нафт. ін-т (1949). Працювала н. с. низки НДІ у Москві (1950–59); Ін-ту заг. та неорган. хімії АН Білорус. РСР (Мінськ, 1959–65); Ін-ту хімії високомолекуляр. сполук АН УРСР (1965–76); зав. відділу кінетики і механізму реакцій полімеризації Ін-ту орган. хімії АН УРСР (1976–84; обидва – Київ). Від 1984 – на пенсії. Наук. дослідження: одержання біологічно су­­місних полімер. матеріалів для ендопротезування, які розсмок­туються в організмі у вказані тер­міни; роль комплексоутворення у гомоген. каталізі реакцій поліприєднання та структур. підхід до процесу формування полімер. сіток. Авторка спогадів «Моя жизнь в семье и науке» (К., 2005).

Пр.: Кинетика образования сетча­тых полиуретанов // Высокомолекуляр. со­единения. 1969. № 10; Каталитическая полимеризация олигомеров и формирование полимерных сеток. К., 1974; Применение полимеров в хирургии. К., 1977; Микрофазовая структура олиго­эфиракрилатных сеток, полученных в среде различных растворителей // Вы­сокомолекуляр. соединения. 1983. № 8; Деструкция полиуретаномочевино­ацилсемикарбазидов в условиях контакта с тканями живого организма // Там само. 1984. № 2 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016