Лісецький Степан Йосипович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лісецький Степан Йосипович

ЛІСЕ́ЦЬКИЙ Степан Йосипович (15. 08. 1937, с. Витків Сокал. р-ну Львів. обл.) – музикознавець, музичний редактор, педагог. Проф. (1997). Канд. мистецтвознавства (1975). Чл. СКУ (1981–92). Закін. Київ. консерваторію (1963; кл. З. Кулевської) та аспірантуру при ній (1968). Від 1967 – ред., від 1973 – зав. ред. музикозн. літ-ри вид-ва «Музична Україна»; від 1983 – методист Будинку композиторів, консультант, секр. Правління, від 1984 – зав. твор. секцій СКУ; 1984–2008 – у Нац. пед. ун-ті: доц., проф. каф. теорії та історії музики; 2008–12 – проф. каф. теорії і методики муз. мист-ва Нац. академії керів. кадрів куль­тури і мист-в; від 2012 – доц. каф. теорії та практики муз. мист-ва Ун-ту ім. Б. Грінченка (усі – Київ). Наук. дослідж.: класицизм, бароко, Відродження, романтизм, національне в укр. музиці; твор­чість М. Дилецького, С. Пекалицького, М. Березовського, Д. Бортнянського, М. Вербицького, М. Лисенка, К. Стеценка та ін. Автор низки посібників для дит. муз. шкіл, зокрема «Українська музична література» (для 4-го кл. – 1980; для 5-го кл. – 1981; 1991; для 7-го кл. – 1993; усі – Київ; для 6-го кл. – К., 1993; В., 2005).

Пр.: Кирило Стеценко: Наук.-популяр. нарис. К., 1974; Євген Станкович: Наук.-популяр. нарис. К., 1987; Хоровий диригент Семен Дорогий. К., 2004; Аналіз виконавської манери Ніни Матвієнко // Мистецтвозн. зап.: Зб. наук. пр. К., 2010. Вип. 18; Класицизм – про­відний творчий напрямок в українській музиці 17 – початку 18 ст. К., 2012; Інтерпретація українських класичних романсів народним артистом України Ф. Мустафаєвим // Актуал. пробл. історії, теорії та практики худож. культури: Зб. наук. пр. К., 2014. Вип. 32.

Літ.: Гордійчук М. Нове слово про Стеценка // КіЖ. 1977, 15 верес.; Його ж. Маленьким музикантам // Там само. 1980, 15 трав.; Муха А. Нове досліджен­ня // Музика. 1989. № 3; Пацукевич В. Для юних музикантів // Хрещатик. 1994, 7 груд.; Шимша Н. Серце, віддане музи­ці // Новини Закарпаття. 1997, 19 серп.; Іваницький А. Спокійна і помітна зірка Лісецького // Веч. Київ. 1997, 18 верес.

П. В. Петров-Омельчук

Стаття оновлена: 2016