Лісівництво і агролісомеліорація - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лісівництво і агролісомеліорація

«ЛІСІВНИ́ЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРА́ЦІЯ» – збірник наукових праць. Засн. 1965 Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації (Харків), яким і видається. Виходить 2–3 рази на рік. Наклад 100 прим. Статті публікує укр., англ. і рос. мовами. Розповсюджується в Україні та за кордоном. Тематика: лісівниц­тво, лісовирощування, лісорозведення, агролісомеліорація, ліс. ентомологія, фітопатологія, радіологія, селекція дерев. порід, ліс. економіка, сертифікація лісів, інформ. технології у ліс. галузі. Серед рубрик – «Лісівниц­тво», «Селекція, дендрологія», «Лісовідтворення, агролісомеліо­рація, фітомеліорація», «Екологія і моніторинг», «Захист лісу», «Економіка, мисливствознавство». Гол. ред. – В. Ткач (від 2002).

В. Л. Мєшкова

Стаття оновлена: 2016