Лісневич Лариса Олексіївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лісневич Лариса Олексіївна

ЛІСНЕ́ВИЧ Лариса Олексіївна (31. 10. 1947, Київ) – фізіолог, біохімік рослин. Дочка О. Хоменка. Д-р біол. н. (2000). Премія ім. В. Юр’єва НАНУ (2002). Закін. Київ. ун-т (1970). Відтоді працювала в Ін-ті фізіології рослин і генетики НАНУ (з перервою): 2000–08 – зав. відділу молекуляр. генетики; 1981–92 – в Ін-ті цукр. буряків УААН; від 2008 – гол. н. с. Нац. наук. с.-г. б-ки НААНУ (усі – Київ). Наук. дослідж.: молекулярні марке­ри (запасні білки, ізоферменти, ДНК) в аналізі генет. поліморфізму різних видів буряків, м’якої пшениці, кукурудзи та його застосування в генетиці й селекції цих культур.

Пр.: Каталог генофонда свеклы. Ха­­рактеристика отечественных сортов сахарной свеклы по белковым форму­лам. К., 1991 (спів­авт.); 11S глобулины в идентификации сортов и линий сахарной свеклы // Идентификация сор­тов и регистрация генофонда культур. растений по белкам семян: Сб. ст. С.-Пе­тербург, 2000; Запасні білки насіння буряків (гетерогенність, функціо­нальна роль, поліморфізм). К., 2001; Молекулярні маркери пшениці: принципи і застосування в генетико-селекційних дослідженнях. К., 2008; Історичні пріоритети створення однонасінних форм цукрових буряків україн­ськими та американськими вче­ними // Цукр. буряки. 2012. № 5.

О. М. Тищенко

Стаття оновлена: 2016