Лісова Ніна Денисівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лісова Ніна Денисівна

ЛІСОВА́ Ніна Денисівна (06. 10. 1923, с. Тихвинка, нині Воронез. обл., РФ – 27. 03. 2006, Харків) – лікар-стоматолог. Д-р мед. н. (1972), проф. (1973). Держ. нагороди СРСР. Закін. Харків. мед. стоматол. ін-т (1949), де відтоді й працювала (згодом Полтав. мед. стоматол. ін-т): від 1962 – проректор з навч. і наук. роботи, 1964–74 – ректор, водночас 1970–74 – зав. каф. хірург. стоматології; 1975–91 – зав. однойм. каф. Укр. ін-ту удосконалення лікарів (Харків). Наук. дослідж.: особливості розвитку та лікуван­ня захворювань слин. залоз; гній­но-запал. захворювання і травмат. ушкодження щелепно-лицьової ділянки; реконструкт. хірургія вроджених аномалій верх. губи та піднебіння; лікування до­броякіс. пухлин і пухлиноподіб. утворень.

Пр.: Индивидуальные особенности внутрижелезистого строения протоков подчелюстной слюнной железы // Тр. 1-й Респ. конф. по стоматол. анатомии. Москва, 1970; Цитологические исследования секрета подчелюстных слюнных желез при калькулезном суб­максиллите // Хирург. стоматология. К., 1973. Вып. 6; Роль микробного фактора в течении воспалительных заболеваний слюнных желез // Эксперим. и клин. стоматология: Тр. Центр. НИИ стоматологии. Москва, 1975. Т. 5, ч. 2 (спів­авт.); Патоморфологические и гистохимические изменения в подчелюстной слюнной железе при неспецифических воспалительных процессах в ней // Тр. Респ. науч. конф. врачей-стоматологов, посвящ. 50-летию Полтав. мед. стоматол. ин-та. П., 1981 (спів­авт.).

Літ.: Профессор Нина Денисовна Ле­­совая: К 80-летию со дня рожд. // Сто­матология. 2003. № 8; Лісова І. Г. Шко­ла щелепно-лицевої хірургії та стоматології на Слобожанщині – розвиток післядипломної освіти лікарів. Х., 2008.

І. Г. Лісова

Стаття оновлена: 2016