Лісова Світлана Валеріївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лісова Світлана Валеріївна

ЛІСОВА́ Світлана Валеріївна (16. 11. 1946, Рівне) – педагог. Д-р пед. н. (1996), проф. (2005). Закін. Рівнен. пед. ін-т (1988), де й працює від 1991 (з перервою; нині гуманітар. ун-т): від 2013 – зав. каф. теорії та методики профес. освіти; 1997–2000 – зав. каф. педагогіки і психології Рівнен. ін-ту слов’янознавства Київ. ін-ту «Слов’ян. ун-т»; 2000–01 – проф. каф. педагогіки, 2001–02 – декан ф-ту довузів. підготовки та післядиплом. освіти, 2002–04 – декан пед. ф-ту, 2004–13 – дир. Ін-ту пед. освіти Міжнар. екон.-гуманітар. ун-ту (Рівне). Наук. дослідж.: трудове навч. і профес. орієнтація учнів. та студент. молоді; вдосконалення навч.-вихов. процесу в школі та ВНЗі; забезпечення якості освіти у контексті євроінтеграц. процесів; теор.-методол. засади особистісно орієнтованої освіти. Авторка роз­ділів у кн. «Професійна педагогічна освіта: акме-синергетичний підхід» (2011), «Теоретичні і при­кладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі» (2012), «Професійна педагогічна освіта: структура педагогічних знань» (2014; усі – Житомир) та ін.

Пр.: Формування культури праці в учнівської молоді. Р., 1995; Прогресив­ні педагогічні технології й освітні моде­лі // Оновлення змісту, форм і методів навчання: Зб. наук. пр. Р., 2005. Вип. 23; Порівняльна педагогіка: Навч.-метод. посіб. Р., 2008; Естетична культура осо­бистості як складова підготовки майбутнього фахівця в системі професійної освіти // Вісн. Житомир. ун-ту. Сер. Пед. науки. 2010. Вип. 50.

О. А. Дубасенюк

Стаття оновлена: 2016