Лісовал Анатолій Анатолійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лісовал Анатолій Анатолійович


Лісовал Анатолій Анатолійович

ЛІСОВА́Л Анатолій Анатолійович (01. 05. 1962, Київ) – фахівець у галузі ДВЗ. Син А. Лісовала. Д-р тех. н. (2011), проф. (2014). Закін. Київ. автомоб.-до­рож. ін-т (1984), де відтоді й працює (нині Нац. транс­порт. ун-т): від 2012 – проф. каф. дви­гунів та теплотехніки. Осн. напрям наук. дослідж. – паливна економічність і екологізація мобіл. енергет. установок на базі дизелів і двигунів з іскровим запалюванням.

Пр.: Необхідність створення в Україні мобільних енергоустановок // Вісн. Нац. транспорт. ун-ту. 2012. № 25; Всережимный электронный регулятор дизеля колесного транспортного сред­ства // ДВЗ. 2012. № 1; Моделирование внешних воздействий на связи электронного регулятора дизеля // Там само. 2013. № 1; Когенераційна установка з газовим двигуном // Водний транспорт: Зб. наук. пр. К., 2013. Вип. 3 (усі – співавт.).

Статтю оновлено: 2016