Лісовал Анатолій Петрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лісовал Анатолій Петрович


Лісовал Анатолій Петрович

ЛІСОВА́Л Анатолiй Петрович (06. 06. 1933, Київ) – вчений-агрохiмiк. Батько А. Лісовала. Д-р с.-г. н. (1970), проф. (1973). Закiн. Укр. с.-г. академiю (Київ, 1956), де й працював від 1960 (згодом Нац. аграр. ун-т): 1978–89 – зав., 1989–2006 – проф. каф. агрохімії та якості продукції рос­линництва; 1958–60 – н. с. Ін-ту фізіології рослин АН УРСР (Київ). Наук. дослідж.: живлення рослин і трансформація пожив. речовин у ґрунті; роль біол. активності ґрунтів у розширеному відтворенні їхньої родючості; технології застосування інгібіто­рів ні­трифікації з добривами, отримання подвій. фосфатів, гідро-, полі- і дифосфатів із мікроелементами.

Пр.: Агрохімія. Лабораторний практикум: Навч. посіб. 1984; 1994 (спів­авт.); Система застосування добрив: Навч. посіб. 1989 (спів­авт.); Справочник по определению норм удобрений под планируемый урожай. 1989; Землероб­ство з основами ґрунтознавства і агрохімії: Підруч. 1995; 2007 (спів­авт.); Система застосування добрив: Підруч. 1996; 2002 (спів­авт.); Методи агрохімічних досліджень: Підруч. 2001 (усі – Київ).

Статтю оновлено: 2016