Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість

«ЛІСОВЕ́ ГОСПОДА́РСТВО, ЛІСОВА́, ПАПЕРО́ВА І ДЕРЕВООБРО́БНА ПРОМИСЛО́ВІСТЬ» – міжвідомчий науково-технічний збірник. Засн. 1964 Львів. лісотех. ін-том, яким і видається (нині Нац. лісотех. ун-т України). Виходить 1–2 рази на рік. Наклад 200 прим. Статті публікує укр. і англ. мовами (останніми роками переважно англійською). Розповсюджується в Україні, Росії, Німеччині, Польщі, Румунії, Словаччині, США та ін. Друкує матеріали, присвяч. проблемам ліс. госп-ва, ліс. і деревооброб. пром-сті, економіки, екології. Гол. ред. – В. Максимів (від 2007).

С. В. Гайда

Статтю оновлено: 2016