Лісовий Микола Вікторович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лісовий Микола Вікторович

ЛІСОВИ́Й Микола Вікторович (19. 07. 1938, с-ще Шабельківка, нині смт Краматор. міськради Донец. обл.) – вчений-агрохімік, ґрунтознавець. Д-р с.-г. н. (1996). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1965). Відтоді працював зав. агрохім. лаб. у Великомихайлів. р-ні Одес. обл.; від 1969 (з перервою) – в Ін-ті ґрунтознавства та агрохімії НААНУ (Харків): від 1983 – зав. лаб. моделювання і упр. хімізацією; 1978–79 – у Харків. с.-г. ін-ті. Встановив геогр. закономір­ності впливу погод. умов і родючості ґрунтів на ефективність мінерал. добрив в Україні; запропонував матем. моделі опти­мізації й прогнозування ефек­тивності мінерал. добрив та уро­жайності с.-г. культур; запровадив автоматиз. систему упр. хімізацією землеробства. Брав участь у написанні «Довідника з агрохімічного та агроекологічного стану ґрунтів України» (К., 1994).

Пр.: Підвищення ефективності міне­ральних добрив. К., 1991; Стан родючості ґрунтів України та прогноз його змін за умов сучасного землеробства. Х., 2001 (спів­авт.); Математичне планування польових дослідів та статистична обробка експериментальних да­­них. Х., 2005 (спів­авт.); Регіональний асортимент мінеральних добрив та ефек­тивні технології їх застосування // ВАН. 2007. № 6; Баланс гумусу і поживних речовин у ґрунтах України // Там само. 2012. № 1 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016