Лісовий Микола Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лісовий Микола Михайлович

ЛІСОВИ́Й Микола Михайлович (25. 03. 1968, с. Коврай Другий Золотоніс. р-ну Черкас. обл.) – ентомолог, вчений-агроном. Д-р с.-г. н. (2010). Закін. Укр. аграр. ун-т (Київ, 1993). Від 1998 працював в Ін-ті захисту рослин УААН: 2002–03 – зав. відділу стій­кості с.-г. культур до шкідників; від 2003 – у Президії УААН (оби­дві – Київ): 2008–10 – пров. н. с.; 2010–11 – заст. дир. з наук. ро­боти Ін-ту рису НААНУ (с. Антонівка Скадов. р-ну Херсон. обл.); 2011–12 – дир. Черніг. ін-ту агро­пром. вироб-ва НААНУ (с. Прогрес Козелец. р-ну); від 2012 – у Нац. ун-ті біо­ресурсів і природокористування України (Київ): від 2014 – зав. каф. агробіо­тех­нологій. Вивчає екол. аспекти функціонування ентомол. різно­маніття, закономірності біол. ре­гулювання чисельності комах, питання збереження ентомофау­ни в агроландшафтах та біол. захисту рослин від шкідливих фітофагів.

Пр.: Сучасний стан ентомофауни зе­­лених насаджень Києва // Агроекол. журн. 2007. № 3; Біорізноманіття ентомофагів та їх трофічних зв’язків в агроекосистемах // Там само. 2009. № 2; Ентомологічне біорізноманіття комах-герпетобіонтів агроландшафтів Лісостепу // Наук. пр. Чорномор. ун-ту. М., 2011. Т. 150, вип. 138 (спів­авт.); Картопляна міль (Phtorimaea oper­culella Zell.) і заходи регулювання її чи­сельності в умовах Півдня України // Картоплярство України. 2013. № 3–4 (спів­авт.); Чисельність домінуючих видів ентомофауни герпетобіонтів в агроценозах Лісостепу за різних способів застосування інсектицидів // Агроекол. журн. 2014. № 1 (спів­авт.).

О. І. Фурдичко

Стаття оновлена: 2016