Лісового господарства та агролісомеліорації Український науково-дослід­ний інститут ім. Г. Висоцького - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лісового господарства та агролісомеліорації Український науково-дослід­ний інститут ім. Г. Висоцького

ЛІСОВО́ГО ГОСПОДА́РСТВА ТА АГРОЛІСОМЕЛІОРА́ЦІЇ Український науково-дослід­ний інститут ім. Г. Висоцького – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми лісівництва та агролісомеліорації. Засн. 1929 у Харкові як Укр. НДІ ліс. госп-ва. 1931 перейменова­но в Укр. НДІ ліс. госп-ва і ліс. пром-сті, того ж року – у ВНДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації, 1935 – в Укр. НДІ агролісомеліорації та ліс. госп-ва; від 1951 – сучасна назва. 1956 до нього приєднано Ін-т лісу. 1965 присвоєно ім’я Г. Висоцького. 1979 нагородж. орденом «Знак пошани». У різні роки підпорядковувався Мін-вам ліс. госп-ва, с. госп-ва УРСР, Укр. академії с.-г. наук, нині – Держ. агентству ліс. ресурсів України та НАНУ. У структурі – 10 лаб. (лісівниц­тва, ліс. культур та агролісомеліо­рації, захисту лісу, екології лі­­су, економіки й орг-ції ліс. госп-ва, ліс. ґрунтознавства, моніторин­гу і сертифікації лісів, нових інформ. технологій, підвищення стійкості лісу, селекції). Н.-д. ме­­режа: Степ. (м. Цюрупинськ Хер­сон. обл.; із дослід. лісництвом) та Поліс. (с. Довжик Житомир. р-ну Житомир. обл.) філії, Вінн., Київ. (с. Лютіж Вишгород. р-ну Київ. обл.; обидві – з дослід. ліс­ництвом), Краснотростянец. (м. Тростянець Сум. обл.), Маріуп. (Донец. обл.), Новгород-Сівер. (Черніг. обл.; обидві – з до­­слід. лісництвом) ліс. н.-д. стан­ції, Крим. гір.-ліс. н.-д. станція (м. Алушта), Луган. агролісомеліорат. н.-д. станція (з дослід. лісництвом), Данилів. дослід. держлісгосп (Харків). Від 1965 діяла Карпат. філія, реорганіз. 1992 в Укр. НДІ гір. лісівництва (Івано-Франківськ). В Ін-ті працюють 114 н. с., з яких – 8 д-рів, 40 канд. н., 1 чл.-кор. НААНУ. Се­­ред відомих учених – П. Бадалов, Г. Висоцький, Д. Воробйов, М. Дрюченко, П. Ізюмсь­кий, В. Краснов, М. Лохматов, В. Мєшкова, А. Михович, О. Мігунова, П. Молотков, О. Недаш­ківський, П. Пастернак, І. Патлай, П. Погребняк, П. Посохов, С. П’ятницький, І. Смолянінов, Н. Старова, К. Холуп’як, Ф. Щепотьєв. Наук. дослідж.: розроблення засад сталого розвитку лісів в умовах змін клімату й ан­тропоген. впливу; програмно-цільові методи і технології лісовирощування; захист лісів від шкідників, хвороб, пожеж; моніторинг та інвентаризація лісів; екологія і радіоекологія лісів; ліс. генетика, селекція, сортовиве­ден­ня, насінництво, мікроклонал. роз­множення ліс. порід; лі­­совідновлення, захисне лісороз­ведення та агролісомеліорація; економіка й орг-ція ліс. госп-ва; геоінформ. системи в ліс. госп-ві; вдосконалення ведення мислив. госп-ва; моделювання впливу природ. та антропоген. чинників на структурово-функціон. орг-цію функціонування і біорізноманіт­тя лісів. Видає збірник «Лісівниц­тво і агролісомеліорація» (від 1965). Перший дир. – М. Віллен­берг (до 1933), нині – В. Ткач (від 2001).

Н. Ю. Висоцька

Стаття оновлена: 2016