Лісовський Георгій Аркадійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лісовський Георгій Аркадійович

ЛІСО́ВСЬКИЙ Георгій Аркадійович (01. 05. 1935, с. Пухів, нині Вовчків Поліс. р-ну Київ. обл. – 28. 01. 2003, Київ) – економіст. Д-р екон. н. (1995). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1963). Від 1958 працював в Ін-ті механізації та елек­трифікації с. госп-ва УААН (смт Глеваха Васильків. р-ну Київ. обл.): від 1987 – зав. лаб. та відділу використання техніки. Від 2002 – на пенсії. Наук. дослідж.: тех.-екон. оцінювання механіз. технол. процесів і машин; орг-ція ефектив. використання, тех. обслуговування та ремонту с.-г. техніки; удоскона­лення системи інж.-тех. обслуго­вування с.-г. вироб-ва, його тех­нол. реформування на заса­дах комплекс. застосування но­віт. технологій вироб-ва с.-г. продукції, прогресив. організац. форм використання тех. потенціалу АПК, досконаліших екон. відно­син виробників с.-г. продукції з обслуговуючою інфраструктурою. Зробив вагомий внесок у розроблення комплекс. засад створення мережі машинно-тех­нол. станцій різних рівнів госп. діяльності.

Пр.: Удосконалення експлуатації ма­­шинно-тракторного парку. К., 1984 (спів­авт.); Концепція формування та функціонування системи сервісного інженерно-технічного забезпечення виробників сільськогосподарської продукції в умовах ринкових відносин // ЕУ. 1993. № 1; Організаційно-економічні основи ефективної експлуатації сільськогосподарської техніки. К., 1996; Організація техніко-технологічного забезпечення виробників сільськогосподарської продукції // Техніка АПК. 2000. № 4.

Літ.: Островський В. П. Лісовський Георгій Аркадійович // Вчені економісти-аграрники. Кн. 5, ч. 1. К., 2001.

В. М. Близнюк

Стаття оновлена: 2016