Літаров Володимир Євгенович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Літаров Володимир Євгенович

ЛІТА́РОВ Володимир Євгенович (01. 01. 1961, с-ще Капустин Яр Астрахан. обл., РФ) – фармаколог. Д-р мед. н. (2000), проф. (2011). Закін. Харків. мед. ін-т (1984). Працював лікарем. 1994 – зав. лаб. біол. дослідж. хім. сполук Укр. НДІ фармакотерапії ен­до­крин. захворювань (нині Ін-т проб­лем ендокрин. патології НАМНУ); від 1995 – у Нац. фармацевт. ун-ті (обидва – Харків): від 2000 – проф. каф. мікробіології, вірусології та імунології; 2003–11 – зав. каф. фармакології і токсикології Харків. зоовет. академії; від 2011 – ген. дир. ТОВ «Укрветбіофарм» (Харків). Вивчає збудників паразитар. ін­вазій, фармакол. дію син­тезо­ваних сполук антигельмінт. дії.

Пр.: Фармакотерапия: Учеб. в 2 т. Х., 1999; Микробиология: Руководство к лаборатор. занятиям. Х., 2002; Медична ветеринарна паразитологія: Підруч. Х., 2004; Фармакотерапия больных животных: Учеб. пособ. Х., 2007; Розробка складу комбінованої ліпосомальної форми ріфампіцину та апраміцину // Пробл. зооінженерії та вет. медицини: Зб. наук. пр. Харків. зоовет. ака­демії. 2010. Т. 3, вип. 22, ч. 2 (усі – спів­авт.).

І. Л. Дикий

Стаття оновлена: 2016