Літвінов Олександр Павлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Літвінов Олександр Павлович

ЛІТВІ́НОВ Олександр Павлович (18. 12. 1951, м. Ліда Гроднен. обл., Білорусь) – фахівець у галузі зварювального виробництва та історії техніки. Канд. тех. (2003), д-р істор. (2014) н. Учасник бойових дій на тер. Єгипту. Держ. нагороди СРСР. Навч. у Військ. ін-ті іноз. мов (Москва, 1974–76), закін. Жданов. маш.-буд. технікум (1972) і металург. ін-т (нині Приазов. тех. ун-т, м. Маріуполь Донец. обл.; 1980), Одес. ін-т інж. мор. флоту (1988). Пра­цював 1969–72 та 1976–80 на Жданов. з-ді важкого машинобудування; 1980–84 – у Жданов. міськкомі КПУ; 1984–96 – на суд­нах далекого плавання Азов. мор. пароплавства; 1996–2000 – дир. укр.-амер. СП з експорту металопрокату «Галф-Кост»; 2000–08 – заст. дир. з вихов. роботи, доц. каф. судноводіння Азов. мор. ін-ту (усі – Маріуполь) Одес. мор. академії; від 2009 – доц. каф. орг-ції міжнар. перевезень і логістики Приазов. тех. ун-ту. Напрями наук. дослідж.: менеджмент мор. перевезень; процеси дугового зварювання та наплав­лення; історія розвитку тех­ніки, діяльність вітчизн. учених і винахідників.

Пр.: Разработка и развитие дуговой сварки в активных газах // АС. 2008. № 7; Направление развития комбини­рованных и гибридных технологий свар­ки и наплавки // Там само. 2009. № 1; Управление экологическим риском в системе городской логистики // Вест. Харьков. автомоб.-дорож. ун-та. 2010. Вип. 48 (спів­авт.); Организация международной транс­портно-экспеди­тор­ской деятельности на мировом рынке услуг // Вісн. Приазов. тех. ун-ту. 2012. Вип. 20; Зварювальні технології в УРСР в умовах науково-технічної революції другої половини ХХ ст. Переяслав-Хмельницький, 2014.

О. М. Корнієнко

Стаття оновлена: 2016