Літературна херсонщина Музей - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Літературна херсонщина Музей

«ЛІТЕРАТУ́РНА ХЕРСО́НЩИНА» Музей Засн. 1984 як літ. відділ Херсон. обл. краєзн. музею з ініціативи обл. упр. культури, краєзн. музею, місц. орг-ції СПУ та за сприяння О. Гончара, відкритий 1992. В експозиції (бл. 900 од. зберігання) представлені письменники, діяльність яких пов’я­зана з краєм. Цікаві експонати літ. характеру виставлено з ори­гіналами рідкіс. гравюр, худож. робіт, мемор. та речових експонатів 18–20 ст. Серед рідкіс. вид. – ж. «Ежемесячные сочинения...» (1756), «Основа» (1861); «Букварь южнорусскій» (С. Петербург, 1861) і «Кобзар» (1918; 1921) Т. Шевченка, «Збірник дра­матичних творів І. Карпенка-Ка­рого» (1886), альбом літографій О. Кручених «Весь Херсон в шаржах и портретах» (1910), аль­манахи «Перша ластівка» (1905) і «Наддніпрянські зорі» (1957; усі – Херсон); прижиттєві вид. О. Пушкіна, Д. Давидова, Л. Тол­стого, Г. Потапенка; книги з автографами П. Тичини, Є. Фоміна, О. Гончара та ін. Увагу привертають мемор. речі М. Чернявського, А. Конощенка, Дніпрової Чайки, І. Дніпровського, О. Довженка, Остапа Вишні та ін. Значне місце в експозиції відведено діяльності укр. театр. колективів на Херсонщині та найкращим їхнім представникам – М. Кропивницькому, І. Кар­пенку-Карому, П. Саксагансько­му, М. Заньковецькій. Висвітлено діяльність футурист. групи «Гілея». В експозиції є оригін. прижиттєві експонати М. Куліша, зокрема світлини, зроблені під час навч. в Олешків. г-зії, кн. «97» з дарчим надписом автора І. Дніпровському, афіша цієї вистави у постановці харків. театру «Березіль». В архіві І. Дніпровського найціннішим є рукопис спогадів «Портрет м’я­тежника» про життя та творчість М. Хвильового. 2003 херсон. бібліофіл і колекціонер М. Ємельянов подарував колекцію «Пу­шкініана» (бл. 2000 експонатів), на основі якої створ. виставку прижиттєвих та рідкіс. видань О. Пушкіна, екслібрисів, філателії, нумізматики. Важливим напрямом роботи музею є виставки з фондів і приват. колекцій: «У пошуках втраченого часу. З життя херсон. інтелігенції поч. 20 ст.», «Вчора і сьогодні вітчизн. авангарду», «Україніка. Нові надходження», «Вулицями старого Херсона», «Пушкініана», «М. Куліш: на відстані часу», «Якщо я вам в житті допоміг, то і ви мою душу зігріли…» (життя та творчість М. Братана), «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь сто­ліття…» (2014) та ін. Розроблені співробітниками наук.-просвітн. заходи супроводжують віртуал. презентаціями та показом музей. предметів: «У нашім раї на землі…», «Дитячими стежками Кобзаря», «Співець сонця та степів» (Херсонщина в житті та творчості О. Гончара). У виставк.-концерт. залі музею «Блакитна вітальня» збираються творчі люди міста, проводять презентації книг, зустрічі з письменниками Д. Павличком, Ю. Андруховичем, М. Жулинсь­ким, О. Кабановим, С. Жаданом. Зав. – Г. Мартинова (від 2012).

Літ.: Вчора і сьогодні вітчизняного авангарду: Літ.-художня виставка: Каталог. Хн., 1993; Марущак О. «Відкривай духовні острови...»: Виставка нових надходжень // Наддніпрян. правда. 1995, 17 лип.; Акказієва Т., Мартинова Г. Духовні скарби Херсонщини // Степ. 2010. № 19; Каталог друкованих видань з колекції М. А. Ємельянова «Пушкініана» в зібранні Херсонського обласного краєзнавчого музею. Хн., 2013.

Т. Г. Братченко

Стаття оновлена: 2016