Літературне Придніпров’я Регіональний літературний музей - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Літературне Придніпров’я Регіональний літературний музей

«ЛІТЕРАТУ́РНЕ ПРИДНІПРО́В’Я» Регіональний літературний музей Засн. 1983 у Дніпропетровську з ініціативи учителів-словесників і краєзнавців як н.-д. та експозиц. відділ Дніпропетровського історичного музею ім. Д. Яворницького з метою вивчення та висвітлення історії літ-ри краю. Відкритий 1998 у колиш. будинку генерала І. Інзова – пам’ятці історії та арх-ри (від 1800-х рр. – канцелярія Опікун. ком-ту колоністів Пд. України, 1834–1970-і рр. – навч. заклади). У різні роки тут працювали С. Контеніус та А. Фадєєв, бували О. Пушкін, П. Загребельний, О. Гончар, навч. М. Свєтлов, учителювали М. Погрібняк, В. Підмогильний, проходили публічні читання Комісії нар. читань при Т-ві опіки про жін. освіту (1883), розміщувалося Літ.-артист. т-во ім. М. Гоголя (1910-і рр.). У фондах ДНІМ – понад 35 тис. літ. па­­м’яток (колекцію почав збирати ще Д. Яворницький): рукописи, фотографії, особисті речі, вид. творів письменників, екслібриси, картини, серед них – подаров. проф. А. Фоменком шевченкіана (понад 2000 од.), раритетні вид. праць М. Мізка, рукописи та прижиттєві вид. І. Манжури; книги з автографами Оле­ни Пчілки, А. Кащенка, Т. Романченка. У складі колекції: архів катеринослав. т-ва «Просвіта» та письменників-просвітян; архів етнолога Г. Залюбовського; мемор. речі та прижиттєві вид. етнолога Я. Новицького; зібр. книг поч. 20 ст. в оформленні М. Погрібняка; катеринослав. вид. родини Косачів; раритетні рукописні та друк. фольклорні збірники 19–20 ст. У зібр. музею також колекція рідкіс. книжк. вид. та періодики 1920–30-х рр., рукописи та мемор. речі Д. Кедріна, В. Мисика, архіви А. Казки, М. Чхана, Г. Світличної, Н. Нікуліної, М. Кашель. Музей зберігає унікал. зібр. рукописів та меморій О. Гончара, колекцію матеріалів з літ. руху 1960–70-х рр., архів поета-політв’язня І. Сокульського. Значна частина колекцій експонована на літ. і культурол. виставках у регіоні та музеях України. Музей проводить щороку 20–25 таких виставок та бл. 70 темат. вечорів. Етап. стали виставки, присвяч. Г. Сковороді, М. Гоголю, Т. Шевченку, О. Гану, О. Блаватській, І. Манжурі, Д. Яворницькому, В. Підмогильному, М. Волошину, М. Погрібняку, В. Домонтовичу, А. Казці, Г. Мазуренко, М. Жуку, І. Сокульському, О. Гончару, М. Чхану, М. Свєтлову, придніпров. казкам, альманаху «Пороги», діячам культури кін. 19 – поч. 20 ст., 1960-х рр., в яких відображено літ. процес на теренах Придні­пров’я. Створ. серію виставок, присвяч. творчості художників, нар. майстрів Придніпров’я. Концептуал. особливістю багатьох проектів є синтез різних видів мист-в, створення музей. містерій, що набувають форми вистави. Щорічно проводять літ. акції, присвяч. знак. фігурам у контексті історії краю: М. Мізку, О. Гану, І. Манжурі, В. Підмогильному, В. Поліщуку, Д. Кедріну, О. Гончару, М. Чхану. У музеї сформовані наук. б-ка (понад 10 тис. книг) і наук. архів. Науковці музею – провідні фахівці на Придні­пров’ї у галузі літ. краєзнавства. Результат їхньої роботи – 2-том. підручник-хрестоматія «Літературне Придніпров’я» (Дн., 2005), бл. 30 ін. вид., присвяч. історії літ-ри Придніпров’я, понад 2 тис. наук. і наук.-популяр. статей, теле- і радіосюжетів. У музеї працюють творчі студії, літ. і культурол. гуртки, клуб молодих письменників-фантастів, філос. клуб. 2005 музей став переможцем у номінації «Презентаційні видання» на Всеукр. музей. фестивалі.

Літ.: Аліванцева О. Будинок Інзова – Музей «Літературне Придніпров’я». Учора, сьогодні, завтра // Слово про літ-ру та письменників Придніпров’я: Нариси та есеї. Дн., 2005; Її ж. Історія створення (1983–1998) та досвід роботи (1998–2012) музею «Літературне При­дніпров’я» // Січеслав. 2012. № 1(31).

О. В. Аліванцева

Стаття оновлена: 2016