Літературний листок - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Літературний листок

«ЛІТЕРАТУ́РНИЙ ЛИСТО́К» – літературний місячник. Виходив в Ужгороді від липня 1929 як безкошт. додаток до тижневика «Свобода» (1922–38), який мав детальніше відображувати літ. життя краю і поширювати укр. літ-ру. Однак літ. місячник, усупереч надіям прогресив. інтелігенції, не переріс у літ. журнал, а навпаки, після виходу 3-х чисел припинив своє існування. У програм. ст. «Заклик до молоді» (ч. 1) сформульована мета часопису: «В ім’я нашого народу й на­шої будуччини ставаймо в лави всіх інших культурних народів, намагаймося вкласти й свою частку в скарбницю вселюдських осягнень». Поезія «Л. л.» представлена патріот. віршами В. Ґрен­джі-Донського («Підкарпатській молоді», «Вперед»), Ю. Боршоша-Кум’ятського («Молитва», «Спаси наш край!»), інтим. лірикою М. Божук («Нещасна та хвиля», «Люблю я його», «Ще вчора в обіймах»). Дописували до вид. С. Черкасенко (опо­відання «Хто він?»), М. Чирський (вірш «Закарпатській сестрі»). Проблем. є стаття за підписом М. Ч-ий (М.Чирський) – «Декілька слів про сучасних поетів на Підкарпаттю». У ній автор аналізує літ-ру закарп. краю і причини її недостат. розвитку, він зауважує, що укр. літ-ра на Закарпатті дуже молода, а одна з гальмів. причин її розвитку – «прірва межи минулою і сучасною літературною добою. Цим же можна пояснити анахронізм, який спостерігаємо у формі і в змісті». До негатив. особливостей літ. процесу автор зараховує і відсутність критики на сторінках журналів, де працюють молоді літератори, обміну думок щодо поглядів на літ. творчість та її завдання. Вміщував також рец., зокрема у ч. 2 за підписом М-й – на зб. А. Карабелеша «В лучах рассвета» (Уж., 1929). Ред. – П. Кукуруза.

Літ.: Животко А. Преса Карпатської України. Л., 1939; Гдакович М. С. Становлення нової української літератури Закарпаття (за матеріалами преси 20–30-х рр. ХХ ст.) // Зб. пр. Н.-д. центру періодики. Л., 1999. Вип. 6.

М. С. Гдакович

Стаття оновлена: 2016