Літературний музей Прикарпаття - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Літературний музей Прикарпаття

ЛІТЕРАТУ́РНИЙ МУЗЕ́Й ПРИКАРПА́ТТЯ Засн. 1986 в Івано-Франківську як філія Івано-Фр. краєзн. музею. Осн. види діяльності: наук.-пошук., н.-д., експозиц. та наук.-освітня. Нараховує понад 40 тис. експонатів, серед них – львів. стародруки 17 ст.; рукописи; особисті речі письменників різних часів, прижиттєві вид. творів І. Франка, Б. Лепкого, В. Стефаника, Л. Мартовича, Марка Черемшини, Н. Кобринської, М. Яцківа, О. Дучимінської та ін.; часописи, що видавалися в Галичині до 1939; матеріали про діяльність Станіслав. обл. літ. об’єдн. та обл. орг-ції НСПУ. У музеї зберігаються також низка цінних вид., зокрема укр.-нім. словник, упорядк. Є. Желехівським (у 2-х т., Л., 1886), альманах «На згадку про П. Куліша» (К., 1903), твори М. Коцюбинського, О. Кобилянської, С. Руданського, В. Самійленка, Олександра Оле­ся та ін., видані у Львові та Коломиї до 1939, підручники І. Боднарчука для укр. шкіл Канади, матеріали про діяльність Марка Боєслава, рукописи поезій О. Ду­чимінської, частина б-к, документи та особисті речі Г. Кирилюка, О. Стрілець, Ю. Бундзяка, М. Донченка, матеріали наук. дослідж. В. Полєка тощо. Експозиції: «Літературний процес на Прикарпатті у 12–18 ст. Галицько-Волинський літопис і його автори. Заснування та значення перших друкарень в Стря­тині та Крилосі»; «Літературний рух першої половини 19 ст. Літературна та видавнича діяльність “Руської трійці”. Видання та поширення творів Т. Шевченка на Прикарпатті»; «Розвиток літературного руху в другій половині 19 – поч. 20 ст., роль і місце в ньому письменників Прикарпаття. Шляхами І. Франка на Прикарпатті. Іван Франко – видатний дослідник і видавець усної народної творчості Прикарпаття. “Покутська трійця” – життя і творчість. Богдан Лепкий і Прикарпаття»; «Прикарпаття в роки Другої світової війни. Повстанська література. Станіславське обласне літературне об’єднання. Утворення та діяльність обласної організації Національної спілки письменників України». Щороку в музеї експонується понад 20 виставок, організовуються зустрічі з пись­менниками, літ. та літ.-мист. вечори, уроки-екскурсії тощо. Зав. музею (від 1987) і автор експозицій – В. Смирнов. Художнє оформлення 1986–2006 здійснили І. Турецький та О. Гнатів. До 150-ліття І. Франка експозиції музею перебудовані: автор нової експозиції В. Смирнов, худож. оформлення – засл. діяч мист-в України Б. Губаль (дизайн), художники А. та І. Гавриліви.

Літ.: Смирнов В. Літературний музей Прикарпаття. Ів.-Ф., 1987; 1989; Його ж. З історії створення літературного музею Прикарпаття // Мат. ІІІ Прикарпат. істор.-краєзн. наук. конф. Ів.-Ф., 1997; Його ж. В храмі Евтерпи (До 15-річчя створення літ. музею Прикарпаття) // Наук. зап. Івано-Фр. краєзн. музею. 2001. Вип. 5–6; Його ж. Літературний музей Прикарпаття: Путівник. Ів.-Ф., 2007.

Є. М. Баран

Стаття оновлена: 2016