Літературний Чернігів - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Літературний Чернігів

«ЛІТЕРАТУ́РНИЙ ЧЕРНІ́ГІВ» – художній і громадсько-політичний журнал. Засн. 1992 як піврічник «Чернігів» однойм. літ. спілкою, від 1993 – сучасна назва. Від 2002 виходить щокварталу; наклад 800 прим. Надходить до центр. б-к України та ба­гатьох європ. столиць. Осн. ру­брики: «Поезія», «Проза», «Публіцистика», «Літературознавство», «Історія», «Краєзнавство», «Мистецтво», «Сторінка для дітей», «Рецензії», «Ювілеї», «Гумор». Уперше надруковано вір­ші Л. Тереховича, М. Адаменка, М. Холодного, О. Самійленка, слова популяр. пісні «Струменіє зоря» («Козачка») Н. Галковської. Вміщує твори переважно молодих літераторів Чернігівщини (Б. Вознюка, Я. Гадзін­сь­кого та ін.), класиків (А. Діма­рова, Ю. Мушкетика, І. Качуровського, Р. Іваничука, В. Дроз­да, М. Слабошпицького, Л. Горлача, Д. Іванова та ін.), письменників Болгарії, Бразилії, США, РФ, Білорусі. Друкує пошук.-істор., краєзн., літературозн. і публіцист. матеріали Т. Демченко та В. Онищенко («Ілля Шраг та українська культура», 1993, № 1), О. Добриці («Забута спад­щина», 1993, № 2–3), О. Аста­ф’єва («Перекладацький доробок Ігоря Качуровського», 1996, № 9), В. Шкварчука («“Шкідництво” в ефірі: з архіву НКВС», 1997, № 11), В. Сапона («Останні вірші Сашка Самійленка», 2010, № 1), В. Кузьменка («Творчий заповіт Романа Андріяшика», 2011, № 2) та ін. 1992 журнал та спілка «Чернігів» заснували Літ. премію ім. Л. Глібова. Гол. ред. – М. Ткач.

Літ.: Кузьменко В. «Літературний Чер­нігів» проти виродження роду // Просвіта. 2002, 30 серп.; Покажчик змісту часопису «Літературний Чернігів» за 1992–2011 роки. Чг., 2012; Гарачковська О. О. Віршована сатира й гумор на шпальтах часопису «Літературний Чернігів» // Укр. інформ. простір. К., 2013. Ч. 1.

В. І. Кузьменко

Стаття оновлена: 2016