Літературні вісти - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Літературні вісти

«ЛІТЕРАТУ́РНІ ВІ́СТИ» – місячник літературно-мистецької критики, інформації і полеміки. Засн. 1927 у Львові. Всього вийшло 5 вип. – 15 чисел: ч. 1–2 – у травні–червні 1927, ч. 10–15 – у січні–червні 1928. Осн. завдан­ня вид. – «допомогти сконсолідації нових твор. сил в течію, що має в собі обновити життєві сили народу, заіржавілі з браку руху й імпульсу». Навколо «Л. в.» гуртувалися і представники старшого письменниц. покоління, і молоді таланти, які об’єдналися у літ.-мист. угруповання «Інтебмов­сегії» («Інтелєктуал. бльок молодої всеукр. ґенерації») на чолі з Я. Цурковським. «Інтебмовсегівці» намагалися створити нову модель поет. мист-ва, відштовхуючись від ідейно-естет. концепції, згідно з якою зображення людини в новій тех. цивілізації вимагає нової поет. структури. Представники цього об’єднання послідовно й свідомо творили в авангардист. дусі, відверто заперечували описовість у поезії, пафос, сентиментальність, використовували в лексиці творів міську говірку. «Інтебмовсегівці» створили влас.стиль і окремий напрям у зх.-укр. літ-рі – парафутуризм. Проте програма й прагнення парафутуристів не відповідали твор. результатам: віршам Т. Небожука («Михасі», «Проміння»), Є. Бунди («Пахнуть резеди», «Ногою на бубні»), В. Ша­яна, В. Лопушанського та й самого Я. Цурковського часто бракувало послідовності, структур. єдності. Літ.-крит. доробок «Л. в.» зводиться до літ. програм «інтебмовсегівців» та схвал. відгуків про співроб.: С. Яворський «Поезія “Прозолоть світанку” – і мої думки про них», С. Друка «Кінець кризи української поезії на західноукраїнських землях (на маргінесі сконфіскованої поеми Цурковського)». Рец. на твори ін. письменників, переважно нац.-патріот. спрямування, вміщено у рубриці «Літературна Саламаха», зокрема на кн. «Гуцульський курінь» О. Бабія, «Авлева жертва» Ю. Шкрумеляка. Тут знаходимо і різку критику критеріїв та способів оцінки худож. творів у виступах М. Рудницького, аналіз доволі однобіч. матеріалів «Поступу». Виняток серед посеред. крит. статей становить цікава розвідка Є. Бунди «Творчий зеніт Б. Лепкого», присвяч. аналізові істор. повістей письменника. Редколегія: В. Лопушанський (гол. ред.), Т. Небожук, С. Харамбура.

Літ.: Шаян В. Шляхи нашого джес-бенду // Літ. вісти. 1927. Ч. 3–4; Лозинський І. «Інтебмовсегії» // СіЧ. 1993. Ч. 2; Гдакович М. С. «Інтебмовсегії» Я. Цурковського як спроба створення авангардного мистецтва в Західній Україні // Зб. пр. Н.-д. центру періодики. Л., 2002. Вип. 10.

М. С. Гдакович

Стаття оновлена: 2016