Літературні вісті - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Літературні вісті

«ЛІТЕРАТУ́РНІ ВІ́СТІ» – журнал. Єдине число вийшло 1942 у Кракові та Львові. У ст. «Ні­мець Швайпольт Фіоль – перший друкар українських книг у Кракові» С. Сірополка зазначено, що 1491 надруковано перші признач. для укр. народу сло­в’ян. видання «з особливостями живої української мови» й підсумовано, що «українці хронологічно є другий після чехів слов’янський нарід, що мав для своїх потреб друковану сло­в’янську книгу»; подано бібліогр. опис видань Ш. Фіоля на основі дослідж. Я. Головацького, І. Каратаєва, В. Ундольського. У публікації «Арійські традиції українського Різдва» Є.-Ю. Пе­ленського обряди описано в істор. контексті. У матеріалі «Буревістя в українській поезії» Л. Бурачинської охарактеризовано міжвоєн. період та коротко про­аналізовано творчість Б.-І. Антонича, О. Бабія, А. Гарасевича, С. Гординського, Ю. Дараґана, Юрія Клена, І. Коровицького, Ю. Косача, Б. Кравціва, С. Кушніренко, Ю. Липи, Н. Лівицької-Холодної, О. Лятуринської, Г. Ма­зуренко, Є. Маланюка, Л. Мосендза, І. Наріжної, О. Ольжича, О. Стефановича, О. Теліги, М. Чирського, В. Яніва. 1920–30-і рр. авторка назвала «мистецтвом визвольної динаміки» – «спершу народній гнів за невдачу й самітня постать одного великого поета. А потім багато талантів та шукання нових доріг із одною метою». Вміщено вірші О. Лятуринської із циклів «Веселка» та «Кораблики»; літ. портрети Л. Глібова, М. Коцюбинського, І. Франка, написані М. Риль­ським. Надруковано рец. «Нові книжки» на перші два числа ужгород. часопису «Зоря».

Літ.: Курилишин К. Українська легальна преса періоду німецької окупації (1939–1944 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж.: У 2 т. Т. 1. Л., 2007.

К. М. Курилишин

Стаття оновлена: 2016