Літературно-артистичні товариства - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Літературно-артистичні товариства

ЛІТЕРАТУ́РНО-АРТИСТИ́ЧНІ ТОВАРИ́СТВА – об’єднання письменників, художників, музикантів, які пропагували нові твори літератури і мистецтва. Діяли у Києві (1895–1905) та Одесі (1898–1919), мали літ., худож., муз. та ін. відділи. Організовували літ. бесіди, читання, літ.-муз. вечори, творчі конкурси, художні виставки, концерти, відзначення ювілеїв видат. діячів культури. До складу київ. т-ва входили відомі діячі укр. та рос. культур Леся Українка, М. Ли­сенко, М. Старицький, І. Нечуй-Левицький, М. Зань­ковецька, М. Садовський, П. Саксаганський, Олена Пчілка, Л. Стариць­ка-Черняхівська, М. Мурашко, М. Соловцов, І. Стешенко та ін. Знач. подією у культур. житті Киє­ва було святкування 26 груд­ня 1898 у залі т-ва 100-річ. ювілею «Енеїди» І. Котляревського за участі М. Старицького та Лесі Українки. 1900 видруковано ілюстров. збірник про київ. т-во. У діяльності одес. т-ва активну участь брали О. Андрієвський, І. Бунін, В. Воровський, О. Кіпен, М. Кропивницький, О. Купрін, О. Толстой, О. Федоров, В. Жаботинський та ін., які влаштовували виставки творів образотвор. мист-ва, театр. вистави, видали альманах «Наши вечера» (О., 1903). Переможців твор. конкурсів відзначали золотими жетонами.

Літ.: Устав Киевского литературно-артистического общества. К., 1895; Иллюстрированный сборник Киевского литературно-артистического общества. К., 1900; Литературно-артистическое общество // Одес. новости. 1919, 12 янв., 27 фев., 12 марта.

М. Г. Лабінський

Стаття оновлена: 2016