Литературная учёба - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Литературная учёба

«ЛИТЕРАТУ́РНАЯ УЧЁ́БА» – літературно-критичний журнал. Виходив як орган СП СРСР від 1930 щомісяця у Ленінграді (нині С.-Петербург), 1935–41 – Москві. Засн. М. Горьким (гол. ред. до 1936) для письменників-початківців. Друкував статті з теорії та історії літ-ри, техніки літ. праці; приділяв увагу нац. літ-рам, зокрема українській. Вміщено ст. «Борьба за Шевченко» Ю. Блохіна, «Вдохновение и труд в творчестве Шевченко» І. Айзенштока, «Особенности метрики и ритмики Шевченко» О. Квятковського, «Укра­инизмы в языке Гоголя» В. Чапленка та ін., розвідку «Казацкие романы A. Первенцева» І. Замошкіна, огляд «Пушкин в литературе и искусстве Украины», літ. портрети Лесі Українки, Г. Да­ни­левського, В. Наріжного та ін. Поновлений 1978 у Москві як літ.-філос., 2008–12 – літ.-крит., від 2013 – літ.-просвітн. журнал. Виходив раз на два місяці, від 1987 – щомісяця, від 1991 – зно­ву раз на два місяці. Наклад ся­гав 905 тис. прим. (1990). Постійні рубрики: «Главная тема», «Литература и современность», «Культура речи», «Субъектив», «Штудии», «Мастерство писателя», «Мастерская художественного перевода», «Писатель и время», «Полемика», «Книгоноша». Продовжує традиції довоєн. «Л. у.» – підготовку літ. зміни. Поряд із творами літ. молоді та їх крит. розглядами вміщує теор. й істор.-літ. розвідки, наук.-популярні статті з питань психології і методики худож. творчості, поетики, естетики та філософії. Опубл. переклади з укр. літ-ри: оповідання «Я (Романтика)» М. Хвильового, повісті «Жыл-был Иван» В. Положія, поезії Ю. Буряка, І. Римарука, В. Гера­сим’юка, С. Майданської, Г. Турелик та ін.; літ.-крит. ст. «Ресурсы поэтического слова» П. Мов­чана, «Над строками П. Тычы­ны» та «Взгляд изнутри» Н. Білоцерківець, «На взлете чувств» В. Панченка, есе «Николай Бажан» І. Драча, розвідка «Про­блемы ритмики “Слова о полку Игореве”» С. Пінчука та ін. Публікує матеріали про поточ. літ. процес, лінгвіст., літ.-крит., літературозн. статті, літ. мемуари, рец., огляди нових рос. книжок; не друкував художні твори на поч. 1930-х рр., 2010–11. Гол. ред. – О. Варламов (від 2011).

Літ.: Максимова В. А. Журналы А. М. Горь­кого // Очерки истории рус. сов. журналистики. 1917–1932. Москва, 1966; Дмитренко С. «Литературная учёба» // Лит-ра. 2009. № 1.

І. Д. Бажинов

Стаття оновлена: 2016