Літопис авторефератів дисертацій - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Літопис авторефератів дисертацій

«ЛІТО́ПИС АВТОРЕФЕРА́ТІВ ДИСЕРТА́ЦІЙ» – державний бібліографічний покажчик України. Вид. Книжк. палати України (Київ). Виходить щоквартально від 1999, відокремився від покажчика «Літопис книг». Уміщує бібліогр. інформацію про автореф. дис., захищених у наук. установах і ВНЗах України на здобуття ступ. д-ра та канд. наук. Бібліогр. опис документів здійснюють мовою оригіналу. У кожному номері подають допоміжні покажчики – імен. та геогр. В імен. покажчику вміщено прізвища авторів, а також осіб, яким присвячено автореф. (персоналії). Геогр. покажчик містить найменування геогр. об’єк­­тів, розглянутих у автореф. дис. Наклад остан. випусків – 82 прим. Гол. ред. – М. Сенченко (від 2013).

Літ.: Книжкова палата України (1918–1998): наук.-допоміж. бібліогр. покажч. К., 1999; Кочупалова В. «Літопис авторефератів дисертацій» як віддзеркалення напрямів розвитку української науки // Вісн. Книжк. палати. 2008. № 4.

Т. В. Добко

Стаття оновлена: 2016