Літопис Бойківщини | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Літопис Бойківщини


Літопис Бойківщини

«ЛІТО́ПИС БО́ЙКІВЩИНИ» – краєзнавчий часопис. Виходив у м. Самбір (нині Львів. обл.) укр. мовою: 1931 і 1937–39 – один раз, 1933–36 – двічі на рік. Як додаток від 1934 друкував «Словник бойківського говору» Ю. Кміта з окремою нумерацією сторінок. Видавці – Наук.-культурол. т-во «Бойківщина» та Істор.-етногр. музей «Бойківщина». Вміщував наук. розвідки І. Крип’я­ке­вича, І. Свєнціцького, Я. Пастер­нака, І. Фальковського, В. Ґрен­джі-Донського, В. Охримовича, Я. Рудницького та ін., присвяч. археології, історії, географії, діа­лектології, етнографії Бойківщини. Постійні рубрики: «Miscella­nea» (доповнення, зауваження, критика, раніше опубл. дослідж.), «Хроніка» (повідомлення про ді­яльність т-ва, вихід нових період. вид., ознайомлення з діяльністю подіб. укр. музеїв і т-в), «Бойківський помяник» (фото й короткі біогр. відомості про відомих укр. наук., культур. і сусп.-політ. діячів – вихідців із Бойківщини). Ред. – В. Гуркевич (1931), В. Кобільник (1933–36), Я. Білинський (1937–38), М. Скорик (1939). Вид. припинено з поч. 2-ї світ. вій­ни.

Т-во «Бойківщина» 1969 відновило вип. «Л. Б.» у м. Філадельфія (шт. Пенсильванія, США), від 2000 часопис виходить у м. Дро­гобич (Львів. обл.). Загалом 1969–2014 опубл. 86 номерів. Ред. і чл. редколегії – О. Бережницький, Л.-К. Бурачинська-Рудик, Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимом­ря, М. Ільницький, В. Качкан, Н. Кляшторна, П. Косачевич, Л. Костелина, М. Кріль, І. Кульчицький, К. Кушнір, І. Павлишин, Я. Радевич-Винницький, В. Сем­чишин, Л. Сікора, М. Утриско, Б. Яремко. 2009 Істор.-етногр. музей «Бойківщина» перевидав вип. «Л. Б.» 1930-х рр.

Літ.: Літопис Бойківщини // Укр. голос. 1932. Ч. 3; Климовський Я. «Літопис Бойківщини» // Свобода. 1984. Ч. 87; 1989. Ч. 141; Мартинюк М. Українські періодичні видання Західної України, країн Центральної та Західної Європи (1914–1939 рр.): Мат. до бібліо­графії. Л., 1998; Дроздовська О. Українські часописи повітових міст Галичини (1865–1939 рр.): Істор.-бібліогр. дослідж. Л., 2001.

Статтю оновлено: 2016