Літопис коломийський - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Літопис коломийський

«ЛІТО́ПИС КОЛОМИ́ЙСЬКИЙ» – часопис. Орган Музею історії міста Коломиї (Івано-Фр. обл.). Виходив неперіодично 1991–2008. Спочатку як наук.-популяр. бюлетень, 1992–93 – наук.-популяр. вісник, 2008 – друков. сторінки Інтернет-сайтів Музею. Перше число – травень 1991. Видруковано 1991 – 4 числа, а також святк. вип. до річниці ЗУНР; 1992 – 2 (темат.) числа (ч. 1 присвяч. К. Трильовському, ч. 2 – 50-літтю УПА); 1993 – 2 (темат.) числа (ч. 1 – друков. слово Коломиї, ч. 2 – книга пам’яті); 2008 – 2 випуски. Обсяг 8–30 сторінок. Наклад 200–2000 прим. Тематика часопису – істор.-краєзн. розвідки про Коломию, Коломий. календар, передруки з коломиє­зн. видань, перекл. з польс. мови частини праці К. Баранського, художні твори про Коломию, гумор. Автори – М. Арсак, І. Монолатій, М. Кочержук, О. Фільварок. Ред. 1-го числа – Я. Довган, від 2-го – М. Арсак. 1993–94 як спецвипуск «Л. К.» церквою св. Йосафата та Музеєм видавався церк. вісник «До істини», який вміщував реліг. матеріали, розвідки з історії церк. т-в і братств, відомості про пости, реліг. поезію, оголошення.

Літ.: Бібліо Н. «Літопис Коломийсь­­кий» // Вісн. Коломиї. 1991, 2 лип.; Його ж. «Літопис Коломийський – № 1 і № 2» // Там само. 1992, 15 верес.

М. В. Савчук

Стаття оновлена: 2016