Літопис нот - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Літопис нот

«ЛІТО́ПИС НОТ» – державний бібліографічний покажчик. Вид. Книжк. палати Украї­ни (Київ). Засн. Книжк. палатою УРСР 1954 у Харкові як «Літопис музичної літератури» (періодичність – 2 рази на рік), наклад 1765 прим. (згодом наклад зменшувався). До 1954 нотні вид. і окремі муз. твори ре­єструвалися у «Літописі українсь­кого друку». Від 1970 – сучасна назва, наклад бл. 400 прим. 1984–91 видавався 4 рази на рік, 1991 – один номер. 1992–96 не виходив, від 1997 видається у Києві один раз на рік. «Л. н.» має усталену структуру. Інформація подається у системат. по­рядку за «Схемою класифікації нотних видань», розробленою Книжк. палатою України, яка публікується у першому номері за рік. Описи розташ. за окремими видами музики (вокальна, інструм., во­­кально-симф., сцен.) і засобами виконання (хор, оркестр, ансамблі, окремі виконавці, інструменти та ін.). «Л. н.» вміщує бібліогр. інформацію про окремо видані муз. твори, збірники муз. творів, навч. та метод. нотні вид., а також про муз. твори, опубл. в книгах, літ.-худож., масових та дит. журналах і газетах України. У кожному вип. подано допоміжні покажчики: імен. (композитори, автори текстів, ред. та ін.), назв нотних збірників, назв вид. (кни­ги, журнали, газети), де опубл. муз. твори, від 1985 – покажчик назв і перших слів тексту вокал. творів. Гол. ред. – М. Сенченко (від 2013).

Л. В. Івченко

Стаття оновлена: 2016