Літопис політики, письменства і мистецтва - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Літопис політики, письменства і мистецтва

«ЛІТО́ПИС ПОЛІ́ТИКИ, ПИСЬМЕ́НСТВА І МИСТЕ́ЦТВА» – суспільно-політичний тижневик. Виходив у Берліні від 22 груд­ня 1923 до 7 червня 1924 під ред. С. Томашівського у вид-ві «Укра­їнське слово». Мав передплатників у Німеччині, країнах Зх. Європи, США, хоча насамперед був розрах. на читачів з укр. етніч. земель. Своїм завданням видавці часопису ставили «поглиблення і поширення укр. нац. думки й культури шляхом крит. й системат. ознайомлення читачів з гол. подіями політ. й культур. життя світу». Тех. ред. часопису – З. Кузеля, який вмістив у ньому понад 60 статей. Більшу частину журналу займали аналіт. статті політ. тематики (рубрика С. Томашівського «Політична хроніка»). Крім того, у часописі функціонували рубрики «Огляд часописів» (З. Кузеля), «Літературно-наукова хроніка», «День за днем по світу», «Берлінська хроніка» (мист. та наук. заходи), «Мистецька хроніка» (В. Залозецький-Сас), «Музична хроніка» (А. Рудницький), «Українці на чужині», «Поезії, оповідан­ня, нариси» (твори укр. та зарубіж. авторів) тощо. Серед співроб. вид. – І. Борщак, І.-М. Кревецький, В.-Д. Кучабський, Б. Лепкий, М. Лозинський, Митрополит Іла­ріон (І. Огієнко). З. Кузеля разом із Б. Лепким створили у часописі цикл літ. портретів визнач. діячів укр. та світ. культури. Кожне число журналу комплектувалося 4-сторінк. «Образковим додатком» до «Літопису» на крейд. папері. Додатки компонувалися тематично і містили світлини відомих укр. політиків, митців, літераторів, визнач. істор. пам’яток, істор. реліквій із найвідоміших музеїв світу, зразки сезон. мод тощо. Часопис припинив існування на 26-му числі.

Літ.: Кулеша Н. Українська преса у Німеччині 1919–1945 рр.: формування і функціонування. Л., 2009.

Н. М. Кулеша

Стаття оновлена: 2016