Літопис Української повстанської армії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Літопис Української повстанської армії

«ЛІТО́ПИС УКРАЇ́НСЬКОЇ ПОВСТА́НСЬКОЇ А́РМІЇ» – видавництво й неперіодичне ілюстроване видання. Засн. 1973 колиш. вояками УПА, які 1947–49 опинилися у Зх. Європі, а згодом переїхали до Пн. Америки. Нині «Літопис УПА» є спіл. проектом Об’єдн. колиш. вояків УПА США і Канади та Т-ва колиш. вояків УПА ім. генерала Т. Чупринки в США і Канаді. Ним керує Видавн. ком-т через постійні пленуми, президію, адміністрацію та ред. у Канаді. 1992 у Львові створ. представництво вид-ва, 1998 – Благодій. громад. фонд «Літопис УПА» ім. В. Макара. Осн. завдання – ініціювати й публікувати дослідж. із нац.-визв. тематики. Від 1973 видрукувано 102 т. «Літопису УПА» у 4-х серіях (документи і матеріали з історії УПА та зброй. підпілля ОУН). Кожен том або декілька томів присвяч. окремим темам, книги виходять по мірі їхньої підготовки й опрацювання. Серія «Основна» нараховує 50 т. і містить документи, які рейдуючі частини або кур’єри передали з України на Захід. Біль­шість матеріалів – із архіву Закордон. представництва УГВР, є також із нім., чес., польс. і рад. архівів. На основі повстан. архіву, знайденого 2004 у с. Озерна Зборів. р-ну Терноп. обл., укладено 43, 44, 46, 49, 50 т. Серія «Нова» (започатк. 1995) об’єднує 24 т., решта перебуває на різних стадіях підготовки (зібрано документи з архівів України). Вона виходить під грифом не лише «Літопису УПА», а й Ін-ту укр. археографії НАНУ, Держ. ком-ту архівів України та Галуз. держ. архіву СБУ. Серія «Бібліотека» (засн. 2000) видає дослідж. і спогади. Вийшло 12 т., ще декілька готують до друку. Для широкого кола читачів започатковано серію «Події і люди», у якій опубл. 28 книг, зокрема біогр. дослідж. про Р. Шухевича та С. Бандеру (автор М. Посівнич), Президента УГВР К. Ось­мака (Н. Осьмак), полковника УПА П. Федуна (М. Романюк), Людмилу Фою (В. Іванченко), Г. Голояд (О. Іщук, В. Іванченко), Я. Богдана (О. Іщук, Н. Ніколаєва), О. Дяківа, З. Тершаківця (В. Мо­роз), В. Сенчака (Д. Проданик), братів Буслів (О. Іщук, І. Марчук); спогади про М. Твердохліба, родину Левицьких, П. Потічного та спогади М. Андрущука. Багато уваги у «Літописі УПА» приділено визв. руху на Волині (загалом 18 т.), серед ін. оприлюднено нім. матеріали про укр. підпілля на цій території. У книгах вид-ва широко представлено Закерзоння (17 книг). Документи з Поділля вміщено в 6-ти книгах «Основної» серії й частково у 3–8 т. «Нової» серії. Львівщині й Івано-Франківщині присвяч. 3, 4, 18 і 19 т. «Основної» серії та 6 т. серії «Бібліотека». Опубл. також спогади, матеріали підпіл. преси ОУН, УПА й УГВР, 4 т. присвяч. біографіям. У 5-ти т. зібрано матеріали про мед. службу УПА, інформацію про полеглих вояків УПА містять 11, 33, 36, 39, 40 т. «Основної» серії і кн. «Повстанські могили». 5 і 6 т. серії «Бібліотека» – реєстр осіб, причет. до визв. боротьби, та списки рад. агентів, 43, 44 і 46 т. «Основної» серії – протоколи до­питів Служби безпеки УПА та дані про боротьбу з більшов. агентурою. Тексти і ноти понад 600 пісень УПА, які зібрав і опрацював З. Лавришин, уміщено в 25 т. «Основної» серії. Також у «Літописі УПА» можна знайти схеми й описи криївок і бункерів, зображення підпіл. пошт. марок, рад. протоколи допитів полоне­них провідників УПА тощо. 20 і 35 т. – покажчики до 1–34 т. «Основної» серії, 1–3 т. «Нової» серії, 1–3 т. серії «Бібліотека» та кн. «Повстанські могили». Біографії всіх, хто спричинився до вид. «Літопису УПА», вміщено в 42 т. «Основної» серії. Від 2004 «Літопис УПА» щорічно видає на­стінні календарі тематики УПА з відзначеними істор. подіями, фото тощо. Колектив «Літопису УПА» працює на громад. засадах, опубліковані томи безкоштовно розсилає у б-ки України й зарубіж. країн.

М. Р. Посівнич

Стаття оновлена: 2016