Ліфшиць Віктор Григорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Ліфшиць Віктор Григорович

ЛІ́ФШИЦЬ Віктор Григорович (21. 07. 1941, Харків – 20. 07. 2005, м. Владивосток Примор. краю, РФ) – фахівець у галузі фізики конденсованого стану. Д-р фіз.-мат. н. (1987), проф. (1989), чл.-кор. РАН (1997). Держ. премія РФ у галузі н. і т. (2002). Закін. Харків. ун-т (1963). Відтоді навч. в аспірантурі та працював в Ін-ті ядер. фізики АН Казах. РСР (Алма-Ата, нині Алмати); від 1975 – у Ін-ті автоматики та процесів упр. Далекосхід. відділ. РАН: від 1979 – зав. лаб. керованого росту мікроструктур, від 1986 – зав. відділу, від 2004 – дир.; водночас від 1986 – зав. каф. фізики та технології матеріалів для напівпровідник. мікроелектроніки, від 1991 – декан фіз.-тех. ф-ту Ін-ту фізики та інформ. технологій Далекосхід. ун-ту (обидва – Владивосток). Від 2002 – гол. учений секр. Далекосхід. відділ. РАН. Засн. наук. напряму «Вза­ємозв’язок процесів на поверхні кремнію та формування поверхневих фаз – нового двовимір. напівпровідник. матеріалу». Під його кер-вом отримано понад 20 поверхневих фаз. Розробив принципи вирощування багатошар. мікроструктур з вбудов. поверхневими фазами, дослідив процеси соадсорбції, формування стабіл. поверхневих фаз, закономірності формування між­фаз. границь і епатаксіал. ріст плівок на кремнієвій підкладці, вивчив кристалічну структуру низки поверхневих фаз, дослідив кристалічну та електронну структуру нанокластерів і ви­явив у деяких з них ефект легування, виростив суперрешітки із нанокластерів, вивчав провід­ність низки поверхневих фаз на кремнії.

Пр.: Электронная спектроскопия и атомные процессы на поверхности кремния. Москва, 1985; Surface Phases on Silicon. Wiley, 1994 (спів­авт.); Metallic Adsorbates on Semiconductor Surfaces // Physics of Covered Solid Surface. 2001; Процессы на поверхности твердых тел. Владивосток, 2003 (спів­авт.).

Літ.: Акуличев В. А. и др. Памяти Вик­тора Григорьевича Лифшица // УФН. 2006. Т. 176, № 5.

Ю. М. Ранюк

Статтю оновлено: 2016