Ліщук Адольф Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Ліщук Адольф Іванович


Ліщук Адольф Іванович

ЛІЩУ́К Адольф Іванович (04. 12. 1937, с. Мощена, нині Ковел. р-ну Волин. обл. – 12. 06. 2002, Оде­са, похов. у рідному селі) – фiзiо­лог рослин, еколог. Д-р бiол. н. (1991), проф. (1998), чл.-кор. УААН (1995). Закiн. Львiв. ун-т (1963). Від 1969 працював у Нікіт. ботан. саду УААН у Криму: вiд 1975 – учений секр., вiд 1981 – заст. дир. з наук. роботи, вiд 1992 – дир., від 1999 – зав. відділу експерим. біології. Наук. до­слідж.: екол. основи стiйкостi плод. i декор. рослин до чинників довкілля; фiзiол. природа по­сухостiйкостi; чутливість до вод­ного та температур. стресiв осн. компонентiв продуктивностi рос­лин; особливості водного обмi­ну й метаболiч. процесiв у плод. культур у зв’язку з їхньою адап­тацiєю до посухи i високих т-р.

Пр.: Углеводный обмен в листьях алычи на различных подвоях при почвенной засухе // Бюл. Никит. ботан. сада. 1970. Вып. 3; Физиологические особенности сортов алычи и яблони на различных подвоях в связи с их засухоустойчивостью // Тр. Никит. ботан. сада. Ялта, 1971. Т. 48 (спів­авт.); Абрикос. Москва, 1989 (спів­авт.); Фитомониторинг в растениеводстве. Хн., 1997 (спів­авт.); Капельное орошение персиков в Крыму // ВАН. 1997. № 8 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016