ЛЛанвірнський вік і ярус - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
ЛЛанвірнський вік і ярус

ЛЛАНВІ́РНСЬКИЙ ВІК І Я́РУС – ранній вік середньої епохи ордовицького пе­ріоду та відклади, що утворилися в той час. Назва походить від м. Лланвірн у Пд. Вельсі, Велика Британія, де визначено типовий розріз. Лланвірн. ярус, або серію (Л. я.) встановлено у серед. 19 ст. Його відклади залягають на Ареніз. ярусі та перекриті сучас. Карадоц. ярусом. На першому етапі вивчення Л. я. був віднесений до низів силурій. системи (англ. геолог Р.-І. Мурчисон, 1859–72). Нині у регіон. стратигр. шкалі ордовика України ці відклади віднесені до серед. відділу ордовиц. системи. Згідно з рішенням Міжнар. стра­тигр. конгресу (2006) серед. відділ ордовиц. системи Міжнар. стратигр. шкали складається з Дапін. і Дарривіл. ярусів, стратотипи яких знаходяться на тер. Китаю. Тому відклади Л. я. в Україні є віковими аналогами Дарривіл. ярусу Міжнар. стратигр. шкали (без його нижньої частини). Відклади серед. ордовика в Україні відомі у двох структурно-фаціал. зонах: 1) на Ковел. виступі фундаменту (Пн.-зх. Волинь) у складі верхів смідин. світи та низів піщан. світи (вижівська серія); 2) у фліш. Карпатах у складі верхів добромил. світи. В обох випадках ці відклади зафіксовані лише у свердловинах. На Ковел. виступі фундаменту відклади Л. я. (вижів. серія) представлені червоноколір. вапняками та сірими аргілітами з прошарками алевролітів потуж. до 20 м, а у фліш. Карпатах – темно-сірими аргілітами з прошарками алевролітів потуж. до 30 м. Зонал. стандарти Л. я. Пн.-Атлант. провінції визначені за граптолітами та ко­нодонтами. Стратотип. розрізи Л. я. тут характеризуються зонами (знизу вверх): Didymogra­ptus artus, D. murchisoni, Hustedo­graptus teretisulcatus (граптоліти); Eoplacognathus pseudo­pla­nus, E. suecicus, Pygodus serra, P. anserinus (конодонти). За ре­­гіон. зонал. стандарти Л. я. в Україні визнані: Didymograptus «bifidus» (нижня частина, граптоліти), а також Eoplacognathus pseudoplanus (верхи), Scando­dus rectus, Drepanodus arenatus, Py­godus anserinus (конодонти). Нижня межа Л. я. в Україні співпадає з підошвою граптоліт. зони Didymograptus «bifidus» або проходить у середині конодонт. зони Eoplacognathus pseudo­pla­nus. Верхня межа Л. я. за граптолітами є нечіткою, тоді як за конодонтами співпадає з покрівлею зони Pygodus anserinus. Див. також Карадоцький вік і ярус, Ордовицький період і ордовицька система, Палеозойська ера і група, Силурійський період і си­лурійська система.

Літ.: Стратиграфія УРСР. Т. 3, ч. 2. Ордовик. К., 1972; Леонов Г. П. Осно­вы стратиграфии. Т. 2. Москва, 1974; Зональная стратиграфия фанерозоя России. С.-Пе­тербург, 2006; Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України. Т. 1. К., 2013; Константиненко Л. І., Берченко О. І., Котляр О. Ю. та ін. Головні напрями та ре­зультати модернізації стратиграфічних схем кембрію, ордовику, силуру і девону України (1993–2013 рр.) // ГЖ. 2014. № 1(346).

О. Ю. Котляр

Стаття оновлена: 2016