Лландоверійський вік і ярус - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лландоверійський вік і ярус

ЛЛАНДОВЕРІ́ЙСЬКИЙ ВІК І Я́РУС – рання епоха силурійського періоду та відклади, що утворилися в той час. Назва походить від м. Лландовері у Пд. Вельсі, Велика Британія, поблизу якого знаходяться типові розрізи. Лландоверій. ярус (Л. я.) силуру (у сучас. Міжнар. стратигр. шкалі – відділ) встановлено як серію у серед. 19 ст. (англ. геолог Р.-І. Мурчисон, 1859–72). Відклади Л. я. залягають на Ашгіл. ярусі ордовика та перекриваються Венлоц. ярусом си­­луру. В Україні відклади Л. я. встановлені на Ковел. висту­пі фундаменту та на зх. і пд.-зх. схилах УЩ, де вони трансгресивно залягають на ордовиц., кембрій. або венд. відкладах. У сучас. Міжнар. стратигр. шкалі Л. я. (відділ) складається (знизу вверх) з Рудан., Аерон. та Телиц. ярусів, віднесених до нижнього силуру. На поч. 20 ст. до Л. я. в Україні включено китайгород. горизонт (нині регіо­ярус) в обсязі рестів. і грушовец. верств. Наприкінці 20 ст. цей горизонт складався вже з рестів., демшин., мар’янів. і черчен. верств. Нині у стратигр. схемах силуру України у складі Л. я. залишилися лише відклади болотин. горизонту, які підстелюють китайгород. регіоярус (за віком перепідпорядкований до вен­локу). До складу болотин. горизонту на Ковел. виступі фун­даменту входять низи кладнів. світи (пізній лландовері венлоц. віку), на зх. схилі УЩ – фрагмент теремців. світи (Хмельн. обл.), а у Причорномор. частині УЩ (Одес. обл.) – чок-майдан. світа (того ж віку). У заглибленій частині Львів. палеозой. прогину до Л. я. віднесено низи дуб­лян. світи. Болотин. горизонт у регіон. стратигр. схемах України характеризується комплексом брахіопод: Visbyella visby­ensis (Lindstr.), Constistriclandia lirata (Sow.), Pentamerus oblon­gus Sow., Stricklandia laevis (Sow.). За Міжнар. стратигр. шкалою ме­жі між ярусами Л. я. відмічені такими біостратигр. маркерами: у підошві Рудан. ярусу – Akido­graptus ascensus; Аерон. ярусу – Demirastrites triangulatus; у підо­шві Телиц. ярусу – Spirograptus guerichi; у його покрівлі – Cyrto­graptus murchisoni i Margachitina margaritana. Яруси Л. я. Міжнар. стратигр. шкали характеризуються такими біозонал. стандартами (знизу вверх): Рудан. ярус – Acidograptus ansensus, Paraki­do­graptus acuminatus, Cyrtograp­tus vesiculosus; Coronograptus cyp­hus (граптоліти); Аерон. ярус – Demirastrites triangulateus, D. pec­tinatus, Pribylograptus arge­nte­us, Lituidograptus convolutus, Stimu­lograptus sedgwicki; Телиц. ярус – Spirograptus guerichi, S. turricu­latus, Streptograptus crispus, Mo­­noclimacis griestoniensis – Mo­­no­climacis crenulata, Oktavites spi­­ralis, Cyrtograptus lapworthi, Cyrtograptus incectus (граптоліти). Знач. внесок у вивчення стратиграфії лландоверій. відкладів силуру України зробили Л. Лунгерсгаузен, Г. Дікенштейн, О. Ни­кифорова, А. Буко, О. Обут, М. Предтеченський, Д. Дригант, Л. Константиненко, П. Цегельнюк та ін. Див. також Вендська система і вендський період, Кем­брійський період і кембрійська система, Ордовицький період і ордовицька система, Палеозой­ська ера і група, Силурійський період і силурійська система.

Літ.: Леонов Г. П. Основы стратиграфии. Т. 2. Москва, 1974; Стратиграфія УРСР. Т. 4. Силур. К., 1974; Зональная стратиграфия фанерозоя России. С.-Пе­тербург, 2006; Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України. Силурійська система. К., 2013.

О. Ю. Котляр

Стаття оновлена: 2016