Лобанов Віктор Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лобанов Віктор Васильович


Лобанов Віктор Васильович

ЛОБА́НОВ Віктор Васильович (17. 08. 1945, Київ) – хімік. Д-р хім. н. (1999), проф. (2013). Закін. Київ. ун-т (1971). Працював в Ін-ті фіз. хімії АН УРСР (1971–88); від 1989 – в Ін-ті хімії поверхні НАНУ (обидва – Київ): вчений секр. (2002–05), зав. відділу квант. хімії та хім. фізики наносистем (від 2008). Наук. дослідження: природа, структура поверхні твердого тіла та будова неорган. адсорбентів; квант. хімія твердого тіла та еле­ктростатика поверхні.

Пр.: Роль электростатических взаимодействий в адсорбции на поверхности твердых оксидов. К., 1999; Строе­ние и химия поверхности кремнезема. К., 2007; Курс лекцій з теорії хімічного зв’язку та основ хемосорбції. К., 2007; Курс фізичної хімії. К., 2011; A theore­tical study on ortosilicic acid dissociation in water clusters // Chemical Physics Let­ters. 2011. Vol. 515; Frequencies of nor­mal vibrations of oxygen complexes on silicon (111) face // Chemistry, physics and technology of surface. 2014. Vol. 5, № 1 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016