Лобанов Леонід Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лобанов Леонід Михайлович

ЛОБА́НОВ Леонiд Михайлович (29. 09. 1940, м. Саратов, РФ) – фахівець у галузi матерiалознавства та мiцностi матерiалiв і конструк­цій. Д-р тех. н. (1984), проф. (1991), акад. НАНУ (1997). Засл. діяч н. і т. України (2004). Премія РМ СРСР (1981), Держ. пре­мія України в галузі н. і т. (1994), премія ім. Є. Патона НАНУ (2004). Повний кавалер ордена «За заслуги» (1997, 2009, 2013). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступ (2018). Держ. нагороди СРСР. Закiн. Київ. iнж.-буд. iн-т (1962), Київ. ун-т (1968). Працював 1962–63 в Київ. інж.-буд. ін-ті; від 1963 – в Iн-тi електрозварювання НАНУ (Київ): від 1985 – зав. відділу оптимізації звар. конструкцій нової техніки, заст. дир. з наук. роботи. Наук. діяльність пов’язана з дослідж. поведінки матеріалів при зварюванні, розробленням методів дослідж. і регулювання зварюв. напружень і деформацій, створенням високоефект. звар. кон­струкцій нової техніки та розробленням методів і засобів їхньої діагностики. Знач. цикл праць присвячений розробленню методів оптич. моделювання, голо­графії, електрон. спекл-інтерфе­рометрії та ширографії для дослідж. напруженого стану і конт­ролю якості звар. з’єднань у конструкціях з металевих, композиц. і полімер. матеріалів. Ра­­зом з учнями сформував новий наук. напрям – бездеформац. зварювання конструкцій. Під його наук. кер-вом виконують комплекс фундам. дослідж. у галузі статич. й динаміч. міцності звар. з’єднань з урахуванням їх мех. неоднорідності та наявності дефектів, подібних до тріщин, опору звар. з’єднань крихким і шаруватим руйнуванням, а також руйнуванню від втоми, наук. підходів до забезпечення надійності та довговічності звар. конструкцій при дотриманні вимог щодо зниження їх металомісткості, методів неруйнів. конт­ролю якості та діагностики звар. з’єднань і конструкцій, оцінки та подовження ресурсу звар. конструкцій відповідал. призна­чення.

Пр.: Экспериментальные исследования сварочных напряжений и дефор­маций. К., 1976 (спів­авт.); Эксперимен­таль­ные методы исследования дефор­маций и напряжений. К., 1981 (спів­авт.); Сварные строительные конструкции. К., 1993. Т. 1; 1997. Т. 2; 2003. Т. 3 (спів­авт.); Проблемы оценки технического состояния и ресурса сварных конструк­ций // Прогресивні матеріали і технології: В 2 т. К., 2003. Т. 2; Residual stres­ses in welding josnt of high-strengt steels // Material Science. 2009. Vol. 45, № 6 (спів­авт.); Конструкции преобразуемого объема // АС. 2011. № 12 (спів­авт.); Акустическая эмиссия и ресурс конструкций: Теория. Методы. Средства. Применение. К., 2012 (спів­авт.).

О. М. Корнієнко

Статтю оновлено: 2019