Лобас Володимир Хомич - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лобас Володимир Хомич

ЛО́БАС Володимир Хомич (23. 09. 1941, за паспортом – 05. 01. 1942, с. Пус­товійти Уланів., нині Хмільн. р-ну Вінн. обл. – 08. 05. 2012, Київ) – філософ. Д-р філос. н. (1983), проф. (1984). Закін. Київ. ун-т (1964). Відтоді працював у Ворошиловгр. пед. ін-ті (нині Луганськ): проф. каф. філософії; від 1987 – у Києві: проф. каф. філософії ВПШ при ЦК КПУ; 1991–96 – проф. каф. філософії і культурології ін-ту легкої пром-сті; 1996–97 – зав. каф. культуроло­гії Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія»; від 1997 – проф. каф. сусп. і гуманітар. наук екон.-технол. ун-ту транс­порту. Наук. дослідж.: філос. семіотика і логіка, проблеми знак. систем, співвідношення природ. і штуч. мов. Відкрив парадокс комунікації, що пояснює різні прояви герменевтич. кола. Створив філос. школу семіотич. аналізу знак. засобів орг-ції свідомості, розробив програму викладання куль­турології у тех. ВНЗах.

Пр.: Семиотические предпосылки эффективности управления. К., 1980; Мировоззренческий потенциал гумани­тарных наук. К., 1990 (спів­авт.); Культура як суспільно-історичне явище. Культурологія: Курс лекцій. К., 1994; Українська і зарубіжна культура: Курс лекцій для студентів тех. вузів. К., 1997 (спів­авт.); Українська і зарубіжна культура: Навч. посіб. К., 2000; Культурология. К., 2005; Раціоналізм в умовах Другого модерну // Вісн. Луган. ун-ту. 2010. № 12(199).

Літ.: На честь 70-річчя професора Володимира Хомича Лобаса // Вісн. Луган. ун-ту. 2011. № 12(223); Пам’яті професора Володимира Лобаса // Там само. 2012. № 23(258).

В. Я. Ґалаґан

Стаття оновлена: 2016