Лобов Віктор Павлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лобов Віктор Павлович

ЛО́БОВ Віктор Павлович (05. 08. 1929, с. Уланиха, нині Нижньогород. обл., РФ) – фізіолог, біохімік рос­лин. Д-р біол. н. (1972). Закін. Білорус. с.-г. академію (м. Горки, 1952). Працював 1956–58 зав. відділу фізіології рослин, агрохімії і ґрунтознавства Полтав. дослід. станції; від 1958 – в Ін-ті фізіології рослин і генетики АН УРСР (з перервою): 1972–91 – зав. відділу біохімії рослин, водночас 1973–79 – заст. дир. з наук. роботи; 1961–64 – ст. н. с. Ін-ту орган. хімії АН УРСР (обидва – Київ); від 1991 – проф. каф. фізіології рослин Нижньогород. ун-ту. Від 2013 мешкає в Києві. Наук. дослідж.: біол. дія гідразиду малеїнової кислоти, орг-ція нуклеотид. послідовностей ДНК та регуляція експресії генів у процесі морфогенезу культур. рослин, регуляція метаболізму вуглеводів рослин, механізми регуляції запасання речовин та біосинтез низькомолекуляр. РНК амілопластів. Співукладач «Справочника по биохимии» (К., 1971).

Пр.: Пестициды (химия и механизм действия). К., 1963 (спів­авт.); Современ­ные химические средства защиты растений (пестициды). К., 1964 (спів­авт.); Амилопласты. К., 1982 (спів­авт.); Организация нуклеотидных последовательностей ДНК растений. К., 1986 (спів­авт.); Хромопласты. К., 1987 (спів­авт.); Геном растений. К., 1988; Получение культуры in vitro растений клюквы крупноплодной и болотной // Вест. Нижегород. ун-та. Сер. Биология. 2006. Вып. 5 (спів­авт.).

О. М. Тищенко

Стаття оновлена: 2016