Лобода Володимир Васильович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Лобода Володимир Васильович

ЛОБОДА́ Володимир Васильович (15. 05. 1950, м. Верхньодніпровськ Дні­проп. обл.) – математик. Д-р фіз.-мат. н. (1992), проф. (1995). Закін. Дніпроп. ун-т (1972), де від 1975 й працює: від 1992 – зав. каф. теор. та приклад. механіки, від 1993 за сумісн. – вчений секр. Розробив методику дослідж. син­гуляр. полів напружень біля кутових точок біматеріал. тіл, за­сновану на зведенні відповід. кра­­йових задач до систем сингуляр. інтеграл. рівнянь, а також дав оцінку приклад. теоріям підкріплених пластин та оболонок з позиції тривимір. теорії пружності. Запропонував та аналітич­но дослідив нову модель міжфаз. тріщини зі штуч. зоною контакту біля її вершини. На основі цієї моделі розробив метод знаходження параметрів руйнування біматеріал. тіл кінцевих розмірів з тріщинами в областях поділу матеріалів.

Пр.: Расчет прочности ребристых обо­лочек инженерных конструкций. К.; Д., 1986; Побудова апроксимаційної функ­ції в зоні передруйнування тріщини в адгезійному прошарку між двома ізотропними матеріалами // Матем. методи та фіз.-мех. поля. 2011. Т. 54, № 1 (спів­авт.); An Electrically Charged Crack in a Piezoelectric Material Under Remote Electromechanical Loading // Letters in Fracture and Micromechanics. 2012. Vol. 175, № 1 (спів­авт.); Моделі та методи механіки руйнування для п’єзо­електричних тіл із міжфазними тріщинами. Д., 2013; An electrically conduc­ting interface crack with a coctact zone in a piezoelectric bimaterial // Inter­na­tio­nal J. Solids and Structures. 2014. Vol. 51, № 1 (спів­авт.).

В. І. Карплюк

Стаття оновлена: 2016