Лобода Петро Іванович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лобода Петро Іванович


Лобода Петро Іванович

ЛОБОДА́ Петро Іванович (23. 10. 1956, с. Жовтневе Прилуц. р-ну Черніг. обл.) – матеріалознавець. Д-р тех. н. (2004), проф. (2008), чл.-кор. НАНУ (2012). Держ. премія України в галузі н. і т. (2016). Закін. Київ. політех. ін-т (1980), де відтоді й працює (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): 2005–07 – проф., від 2007 – зав. каф. високотемператур. матеріалів і порошк. металургії, водночас від 2005 – декан інж.-фіз. ф-ту. Наук. дослідж. присвячені теорії та практиці одержання чистих високотемператур. матеріалів на основі тугоплав. сполук, металів і сплавів. Вирішив проблему виготовлення чистих спе­чених полі- та монокристаліч. і спрямовано-армов. композиц. матеріалів шляхом створення фіз.-хім. основ синтезу та комп­лекс. оброблення в полі температур. градієнта порошків бориду із заданим надлишком бору. На основі фундам. дослідж. Л. створ. нові матеріали та керам. катодні вузли, які застосовують в машино- та приладобудуванні, косміч. галузі, ядер. енергетиці, мікроелектроніці як в Украї­ні, так і Франції, США, Кореї, Китаї та ін. Брав участь у розробленні електронно-променевого модуля для одержання наноструктур. плівок із тугоплав. і хі­мічно актив. матеріалів.

Пр.: Особенности формирования структуры при зонной плавке порош­ковых борносодержащих, тугоплавких материалов // ПорМ. 2000. № 9–10; Очищення металургійного кремнію зонним переплавом з розчинником домішок // Фізика і хімія твердого тіла. 2008. Т. 9, № 3; Синтез нанорозмірних оксидних порошків Ce0,8Gd0,2O2-δ // Современ. пробл. физ. материаловедения: Сб. науч. тр. 2009. Вып. 18 (спів­авт.); Структура и свойства композиционных по­крытий системы MeB6–Me // Пробл. тертя та зношування. 2011. Вип. 57 (спів­авт.); Исследование механических свойств монокристалла LaB6 методом наноиндентирования // СМ. 2013. № 3 (спів­авт.).

Статтю оновлено: 2017