Лобода Світлана Миколаївна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лобода Світлана Миколаївна


Лобода Світлана Миколаївна

ЛОБОДА́ Світлана Миколаївна (01. 08. 1973, м. Лисичанськ Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – фахівець у галузі соціальних комунікацій. Канд. філол. (2002), д-р пед. (2011) н., проф. (2013). Закін. Луган. пед. ін-т (1995), де відтоді й працює (нині Луган. ун-т): 2002–12 – зав. н.-д. відділу з редакц.-видавн. діяльності, від 2012 – зав. каф. видавн. справи, реклами і зв’язків з громадськістю. Вивчає історію розвитку видавн. справи в Україні, проблеми сучас. книго- та журналістикознавства. Уклала бібліогр. покажчик «Проблема пе­дагогічної творчості вчителя на сторінках української педагогічної преси XX століття» (Лг., 2010).

Пр.: Педагогическая публицистика в системе допрофессиональной подго­товки студентов-иностранцев: Учебно-метод. пособ. Лг., 2007; Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси XX століття: протистояння ідей. Лг., 2010; Українська педагогічна преса XX століття: Істор.-бібліогр. дослідж. Лг., 2010; Педагогічна преса 1920–1930 рр. як засіб формування суспільно-політичної свідомості // Педагогіка формування твор. особистості у вищій і заг.-осв. школах: Зб. наук. пр. З., 2012. Вип. 79.

Статтю оновлено: 2016