Логвиненко Володимир Костянтинович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Логвиненко Володимир Костянтинович

ЛОГВИНЕ́НКО Володимир Костянтинович (01. 07. 1927, Запоріжжя – 29. 02. 1996, Київ) – фахівець у галузі політекономії. Д-р екон. н. (1967), проф. (1968). Закін. Харків. ун-т (1951). Працював у Харків. ін-ті інж. залізнич. транс­порту (1952–54); Київ. ун-ті (1956–66); зав. відділу викладання сусп. наук Мін-ва вищої і середньої спец. освіти УРСР (1966–70); від 1970 – зав. каф. політекономії, від 1994 – зав. каф. екон. теорії Київ. торг.-екон. ун-ту. Досліджував проб­леми розвитку форм соціаліст. власності при переході до комунізму, питання власності на засоби вироб-ва як екон. категорії, соц.-екон. природу категорії «неподільні фонди».

Пр.: Дві форми соціалістичної власності в СРСР і їх розвиток під час переходу до комунізму. К., 1958; Міжколгоспні виробничі зв’язки. К., 1961; Колхозная собственность и ее развитие при переходе к коммунизму. К., 1966; Общественная собственность на средства производства: Характер труда при социализме. К., 1988; К вопросу восстановления рыночной направленности развития экономичес­ких отношений // Межвузов. сб. вопр. политэкономии. 1992. № 219.

А. А. Мазаракі

Стаття оновлена: 2016