Колеснікова Олена Вадимівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Колеснікова Олена Вадимівна


Колеснікова Олена Вадимівна

КОЛЕ́СНІКОВА Олена Вадимівна (06. 01. 1973, Харків) – лікар-терапевт. Д-р мед. н. (2013). Закін. Харків. мед. ун-т (1996), де й працювала 1998–2005. Від 2006 – ст. н. с., від 2013 – заст. дир. з наук. роботи Ін-ту терапії НАМНУ (Харків). Наук. дос­­лідж.: рання діагностика та прогнозування перебігу неалкогол. жирової хвороби печінки у поєднанні з ожирінням.

Пр.: Роль и место антигомотоксичес­кой терапии в лечении болезней печени. К., 2008 (співавт.); Цирроз печени и его осложнения. К., 2011 (співавт.); Вза­и­мосвязь полиморфизма гена ADIPOR1 с кардиоваскулярным риском у пациентов с неалкогольной жировой болез­нью печени // Georgian Medical News. 2012. № 12.

Статтю оновлено: 2014