Логвінков Сергій Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Логвінков Сергій Михайлович


Логвінков Сергій Михайлович

ЛОГВІНКО́В Сергій Михайлович (01. 03. 1956, м. Караґанда, Казахстан) – хімік-технолог. Д-р тех. н. (2010). Закін. Харків. політех. ін-т (1979). Працював на вироб-ві (1979–84); у Нац. тех. ун-ті «Харків. політех. ін-т» (1986–2012): від 2004 – зав. н.-д. відділу, від 2009 – ст. н. с. каф. технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей; від 2012 – зав. каф. технології, екології та безпеки життєдіяльності Харків. екон. ун-ту. Осн. напрям наук. діяльності – розроблення нових видів та вдосконалення технологій матеріалів тех. кераміки і спец. вогнетривів на основі дослідж. багатокомпонент. оксид. систем та процесів самоорганізації нанорозмір. фаз при спряженні твердофаз. хім. реакцій у цих системах з формуванням ди­сипатив. структури.

Пр.: Твердофазные реакции обмена в технологии керамики. Х., 2013; Термолиз фенолформальдегидных связующих корундографитовых огнеупоров // Зб. наук. пр. Укр. НДІ вогнетривів. Х., 2013. № 113 (співавт.); Особенности организации поровой структуры керамических мембранных подложек // Там само. 2014. № 114 (співавт.); Ресурсо­сберегающая технология гидроизоляционной композиции для бетонных стро­ительных конструкций и сооружений // Техника и технология силикатов. 2015. Т. 22, № 3 (співавт.).

Статтю оновлено: 2016