Логгінов Владислав Борисович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Логгінов Владислав Борисович


Логгінов Владислав Борисович

ЛО́ГГІНОВ Владислав Борисович (01. 10. 1937, Харків – 06. 04. 2009, Київ) – фахівець у галузі лісівниц­тва. Син Б. Логгінова. Канд. с.-г. (1967), д-р біол. (1990) н. Премія ім. Л. Симиренка АН УРСР (1990). Закін. Укр. с.-г. академію (Київ, 1960). Брав участь у Київ. лісовпоряд. експедиції (1960–62); працював на Карпат. ліс. дослід. станції (м. Мукачеве Закарп. обл., 1962–64); у Нац. ботан. саду НАНУ (1967–68 та 1969–2001): від 1991 – пров. н. с., від 1996 – гол. н. с.; в апараті Президії АН УРСР (1968–69; обидва – Київ). Наук. дослідж. у галузях лісівництва, дендрології та зеленого буд-ва. Вивчав питання селекції й інтродукції ліс. дерев. рослин та оптимізації антропоген. ліс. екосистем.

Пр.: Методы создания клоновых план­таций ели в горных условиях. К., 1970; Интродукционная оптимизация лесных культурценозов. К., 1988; Антропогенні лісові екосистеми та деякі питання лісокористування // Пит. біоіндикації та екології. 1999. Вип. 4; Дендрофлора України. Дикорослі та культивовані дерева й кущі. Голонасінні: Довід. К., 2001 (спів­авт.); Концепція біо­геоценотичних геохімічних бар’єрів // Вісн. Житомир. технол. ун-ту. Сер. Тех. науки. 2009. № 1(48).

Пр.: Горєлов О. М. З думками про майбутній ліс // Інтродукція рослин. 2009. № 3.

Статтю оновлено: 2016