Колесніченко Олена Валеріївна — Енциклопедія Сучасної України

Колесніченко Олена Валеріївна

КОЛЕСНІЧЕ́НКО Олена Валеріївна (13. 07. 1967, м. Кривий Ріг Дніпроп. обл.) – фізіолог рослин, еколог. Д-р біол. н. (2013). Закін. Херсон. с.-г. ін-т (1988). Від 1989 працювала у Херсон. лаб. біотехнології; від 1998 – зав. лаб. біотехнології Ін-ту садівництва УААН; від 2003 – у Нац. ун-ті біо­ресурсів і приро­докористування України (обидва – Київ): від 2006 – дир. Ботан. саду, водночас від 2013 – проф. каф. декор. садівництва та фітодизайну. Вивчає стійкість та особливості адаптації рослин до абіотич. і біотич. стрес. чинників середовища з метою вирішення проблем збереження, відновлен­­ня й збагачення флори.

Пр.: Технологічні аспекти дорощування рослин-регенерантів каштана їс­­тівного (Castanea sativa Mill.), отриманих методом культури in vitro // Наук. вісн. Нац. ун-ту біоресурсів і природокорис­тування України. 2009. Вип. 134, ч. 3; Біолого-екологічні системи стійкості та адаптації рослин Castanea sativa Mill. К., 2012; Біологія каштана їстівного (Cas­­tanea sativa Mill.). К., 2013 (усі – співавт.).

І. П. Григорюк

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
І. П. Григорюк . Колесніченко Олена Валеріївна // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=5613 (дата звернення: 14.06.2021)