Лоза Ігор Андрійович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Лоза Ігор Андрійович


Лоза Ігор Андрійович

ЛОЗА́ Ігор Андрійович (21. 08. 1956, Київ) – фахівець у галузі механіки. Д-р фіз.-мат. н. (2013), проф. (2015). Закін. Київ. автомоб.-дорож. ін-т (1978). Працював в ін-ті «Укрпроектстальконструкція» (1978–80); Ін-ті механіки НАНУ (1980–2003); від 2003 – у Нац. транспорт. ун-ті (усі – Київ): 2013–15 – проф. каф. вищої математики, від 2015 – в. о. зав. каф. теор. та приклад. механіки. Осн. напрям наук. діяльності – дослідж. гармоніч. хвильових та коливал. процесів у тілах з циліндрич. та сферич. границями. Для однорід. п’єзокераміч. тіл розробив ефективну аналіт. методику вивчення усталених динам. процесів, яка базується на розвиненні компонентів вектора роз­в’язку у ряди Фур’є і розв’язу­ється з використанням методу Фробеніуса. Тобто компоненти вектора розв’язку представляються степеневими рядами по товщинній координаті.

Пр.: Осесимметричные колебания полых цилиндров из функционально градиентных материалов // Доп. НАНУ. 2012. № 11; Неосесимметричные волны в слоистых полых цилиндрах с пьезокерамическими радиально поляри­зо­ванными слоями // ПМ. 2013. Т. 49, № 6; Неосесимметричные волны в полых слоистых цилиндрах с пьезокерамическими слоями, поляризованными в осевом направлении // Там само. 2014. Т. 50, № 2; Nonaxisymmetric electro­elas­tic vibrations of a hollow sphere made of functionally gradient piezoelectric mate­rial // Continuum Mechanics and Thermo­dynamics. 2014. Vol. 26, Issue 6 (усі – спів­авт.).

Статтю оновлено: 2016